29.03.2016Zkušenosti našich klientů: Dodatek k osvědčení pomůže zformulovat dovednosti v cizím jazyce, využít ho lze doma i v zahraničí

Europass – dodatek k osvědčení využívají lidé zejména při hledání práce a doložení kvalifikace v zahraničí, konkrétně nejvíce ve Velké Británii a v Německu. Vychází to ze statistiky vydávaných dodatků, které eviduje Národní centrum Europass ČR, jež má správu a vydávání dokumentů v České republice na starosti, i ze šetření, která centrum pravidelně provádí mezi uchazeči, kteří si o dodatky žádají individuálně.

„Odletěl jsem do Velké Británie v dubnu 2014 a díky předložení dodatku k osvědčení jsem získal dobré zaměstnání v oboru vzduchotechniky,“ uvádí jeden z účastníků šetření, které proběhlo na konci roku 2015 mezi držiteli dodatků k osvědčení. Také evropský formát životopisu – tedy Europass – je přitom často vítaným formátem pro zahraniční zaměstnavatele. „Europass mi umožnil získat práci v Německu u firmy, kde probíhalo výběrové řízení na základě životopisů – styl Europass rozhodl,“ uvedl další z respondentů.

Dodatek k osvědčení se dobře hodí také pro uchazeče o práci v České republice, a to zejména v případě, že se ucházejí o místo u mezinárodní firmy. „Europass mi pomohl při žádosti o zaměstnání sice v ČR, ale sídlo firmy bylo v Německu a personalistka hovořila pouze německy a polsky. V tomto případě se stal Europass velkým pomocníkem a tzv. zboural bariéry mezi námi. Navíc personalistka byla velmi překvapena, když jsem jej zaslala z vlastní iniciativy, a ne na vyžádání zaměstnavatele. Byly to tedy plusové body navíc.“ To je zkušenost další respondentky, která se účastnila šetření. Dodatek k osvědčení předkládají respondenti v naprosté většině sami (93 %), zbylí si dodatek pořídí, protože jej vyžaduje zaměstnavatel, personální agentura, studijní oddělení či jiná instituce.

A co je podle účastníků šetření přínosem dodatku k osvědčení? Mezi často uváděné údaje patří kvalitně popsané a přeložené schopnosti a dovednosti, které člověk získá při studiu. „U pohovoru pomohly i vypsané dovednosti a zkušenosti, které jsem v dodatku měla – myslím si, že Europass ,‚řekne‘ mnohem více než maturitní vysvědčení, které má každý druhý úplně stejné,“ uvedla jedna z respondentek šetření. To potvrzuje další držitelka dodatku, tentokrát ve francouzském jazyce: „Jsem velice spokojena s překladem, který mi ušetřil práci ve vyhledávání odborných slovíček. Europass jsem použila několikrát v Itálii při hledání zaměstnání. Europass je velmi užitečný, kdekoliv jsem se prezentovala s Europassem v ruce, velice si pochvalovali srozumitelný překlad i profesi.“

Dodatek k osvědčení lze využít v některých zemích také při dalším studiu v zahraničí nebo např. při komunikaci s úřady. Konkrétní zkušenost má jeden z respondentů ze Švýcarska: „Pracuji jako elektrikář ve Švýcarsku a díky Europassu si zaměstnavatelé mohli přečíst oficiální doklad v německém jazyce. Moje pozice na trhu práce se tím zlepšila. Navíc jako oficiální dokument zde slouží i na přijetí do školy pro další vzdělávání a pro komunikaci s úřady. Určitě doporučuji všem, kteří se chystají za prací do zahraničí si o Europass požádat.“

Zdroj: šetření NCE ČR 2015

Údaje vycházejí z výsledků dotazníkového šetření, které provedlo Národní centrum Europass ČR v prosinci 2015 mezi individuálními žadateli o Europass – dodatek k osvědčení. Cílem bylo pokračovat ve shromažďování a vyhodnocování informací o využití a přínosu tohoto dokumentu, především při hledání zaměstnání, případně studia v zahraničí. Celkem bylo osloveno 232 respondentů, kteří si o dokument zažádali v období září 2014 – červenec 2015. Zpětnou vazbu poskytlo 71 (31 %) oslovených respondentů.

Více informací o dodatku k osvědčení a harmonogramu jeho vydávání pro školy najdete na edo.europass.cz.