07.12.2016Záznam o dobrovolnické práci v dokumentech Europassu

Při dobrovolnické činnosti získáš zkušenosti, znalosti a dovednosti, které se ti budou hodit například při hledání práce nebo brigády. K tomu je potřeba tyto dovednosti řádně prokázat a zaznamenat. Využít můžeš Europass-životopis a k němu přiložit certifikát o výkonu dobrovolnické služby nebo doklad o absolvované stáži (Europass-mobilita).

Europass-životopisu (www.europass.cz) si pracovní dobrovolnickou činnost zaznamenej do sekce Pracovní zkušenosti. Tam uveď, jakou pozici jsi zastával, v jaké organizaci, co jsi měl při dobrovolnické práci na starosti, jaké byly tvé úkoly a v jakém oboru nebo sektoru tato práce byla (např. sociální služby, zdravotnictví). Příklad vyplnění najdeš na obrázku 1. Vše, co se při dobrovolnické činnosti naučíš, si můžeš zaznamenat do sekce Osobní dovednosti. Může jít o komunikační, organizační, odborné nebo třeba umělecké schopnosti a dovednosti. Příklad vyplnění dovedností získaných při dobrovolnictví najdeš na obrázku 2.

Obrázek 1: Příklad vyplnění dobrovolnické práce v životopisu

Obrázek 1: Příklad vyplnění dobrovolnické práce v životopisu

Obrázek 2: Příklad osobních dovedností získaných při dobrovolnické činnosti uvedených v životopisu

Obrázek 2: Příklad osobních dovedností získaných při dobrovolnické činnosti uvedených v životopisu

Pokud si nevíš rady, jak své znalosti a dovednosti v životopisu formulovat, může ti pomoci online slovník dovedností a kompetencí DISCO, zdarma dostupný na http://disco-tools.eu/disco2_portal/. Zde si nejprve zvol jazyk pomocí vlajky vpravo nahoře a poté vybírej z nabízených variant dovedností a kompetencí pomocí zakliknutí +/– u uvedených možností. Najdeš zde široký výběr dovedností – manažerské a organizační, osobní, jazykové, počítačové, společenské, umělecké atd.

Každý, kdo absolvoval národní nebo mezinárodní dobrovolnickou stáž, si může zažádat o vystavení Europass-mobility u organizace, která ho na stáž vyslala. Europass-mobilita je dokument, který potvrzuje tvé zkušenosti získané dobrovolnickou prací u nás nebo v zahraničí a informuje potenciálního zaměstnavatele o tvých kompetencích. Je zde zaznamenána délka pobytu v zahraničí, náplň vykonávané činnosti a všechny pracovní, organizační, jazykové, sociální nebo počítačové schopnosti a dovednosti, které jsi na stáži získal nebo zdokonalil.

Dokument vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.). S hostitelskou organizací se můžeš na začátku své dobrovolné služby dohodnout na tom, jaké kompetence bys chtěl rozvíjet a jak. Během své stáže se můžeš pravidelně scházet se svým mentorem, abyste zhodnotili, jak se ti daří tyto cíle naplňovat. To ti pomůže se průběžně zlepšovat, a na konci stáže si tak budeš vědom toho, jaké kompetence jsi získal či rozvinul. Tento postup může pomoci i organizaci při vyplňování Europass-mobility.

Europass-mobilitu je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze ji vydat i zpětně. Informace o postupu při vydávání dokumentu najdeš na http://www.europass.cz/mobilita/.

Formulář dokumentu Europass-mobilita Dobrovolnictví (ke stažení a vyplnění)

Obrázek 3: Náhled dokumentu Europass-mobilita (úvodní strana a část, kde jsou zaznamenány dovednosti získané na stáži)

Obrázek: Náhled dokumentu Europass mobilita Dobrovolnictví - str.1

Obrázek: Náhled dokumentu Europass-mobilita Dobrovolnictví - str. 2