13.06.2016Webová infografika o Evropském rámci kvalifikací (EQF)

Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací (EQF) pomocí webové infografiky. Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Uchazeč o práci nebo další studium v zahraničí může pomocí údaje o EQF srozumitelně a rychle prezentovat svou úroveň kvalifikace.

Na prvním slajdu infografiky se dozvíte, co je EQF, jaké jsou jeho přínosy, jak lze jednoduše zjistit, jaké z osmi úrovní EQF odpovídá Vaše kvalifikace, a také příklady kvalifikací a profesí přiřazené k jednotlivým úrovním EQF. Na druhém slajdu, nazvaném „Kde je EQF“, se dozvíte, na kterých dokumentech je nebo zanedlouho bude zkratka EQF uvedena.

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, se od 1. října 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací pod zkratkou EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Týká se to všech základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří. Od roku 2012 se údaj o úrovni EQF objevuje v dokumentech Europassu, konkrétně na dodatku k osvědčení, na dodatku k diplomu absolventa vyšší odborné školy a v Europass-mobilitě v případě, že zaznamenává studijní stáž. Údaj o EQF je také možné vyplnit do životopisu.