07.03.2013Vzdělávání praxí v Česku funguje. První absolventi stáží získali kromě nových dovedností také certifikát Europass

Od začátku února se projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, může pochlubit prvními ukončenými stážemi. Po čtvrt roce od zahájení stáží si již 33 stážistů odneslo certifikát dokládající jejich praktické dovednosti. Projekt podpořený z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost umožňuje od listopadu 2012 stovkám zájemců o vzdělávání ověřit si teoretické znalosti ve firemní praxi, a to na stáži v délce 1–6 měsíců. Tato inovativní forma seberozvoje je v Česku unikátní a klade si za cíl zakotvit systém vzdělávání formou stáží do české legislativy.

Projekt Stáže ve firmách po třech měsících intenzivního vzdělávání účastníků eviduje první ukončené stáže. Certifikátem „Europass – doklad o stáži“, který slouží jako doklad o získaných odborných dovednostech, se může pochlubit již 33 stážistů. Ti teď mají na trhu práce co nabídnout. Kromě formálního vzdělání disponují absolventi stáže také praktickými zkušenostmi z daného oboru a jsou seznámeni s firemním prostředím. Takové znalosti a zkušenosti jsou přitom v dnešní době pro zaměstnavatele stěžejní. „Z hlediska firem se jedná o důležitý faktor, který často znamená značné výdaje. Absolventi stáže jsou v tomto ohledu ve výhodě. Nabídnou zkušenosti a nemusí se měsíce zaučovat,“ uvádí Ing. Radek Rinn, hlavní manažer projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Upozorňuje také na fakt, že projekt nabízí stovky stáží po celé republice napříč různými obory, což umožňuje zapojit se všem absolventům bez praxe, nezaměstnaným, rodičům na rodičovské dovolené a zájemcům o další vzdělávání.

Stáže jsou pro uchazeče i poskytovatele stáží koncipovány tak, aby znamenaly přínos pro obě strany. Stážisté se učí, získávají praktické zkušenosti a navazují důležitý kontakt s realitou v oboru, kterému se věnovali například během studia. Naproti tomu má firma v roli poskytovatele stáže možnost „vychovat si“ stážistu a zaučit ho. Jejím hlavním úkolem je poskytnout stážistovi praktické vzdělání, ale vítaným vedlejším přínosem projektu je situace, kdy se po skončení stáže v rámci projektu stážista s firmou dohodne na uzavření pracovního poměru.

Aktuální statistiky hovoří o velkém zájmu o vzdělávání formou stáží ve firmách, a to ze strany stážistů i poskytovatelů stáží. Dosud bylo zahájeno celkem 747 stáží u 338 poskytovatelů, z nichž 33 stáží bylo již řádně ukončeno. „Samozřejmě nás takový ohlas těší. Chceme docílit ukotvení stáží v české legislativě jako uznávané formy vzdělávání. To je motivace, která udává směr naší práci,“ doplňuje Radek Rinn.

Více se dočtete v tiskové zprávě zde.