01.06.2019Víte, jak do životopisu vyplnit úroveň EQF a co to je?

Od roku 2012 je v životopise Europassu možnost uvést úroveň EQF – Evropského rámce kvalifikací, která poukazuje na úroveň Vaší kvalifikace. Jde o údaj důležitý hlavně pro ty, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat.


Co je EQF?

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné a jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Příklad znalostí, dovedností a kompetencí u EQF 3

Víte, jakou máte úroveň EQF?

Pokud chcete zjistit, jaké úrovně kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací jste dosáhli, pomůže Vám následující tabulka. Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací (NSK), je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF (pravý sloupec v tabulce).

ÚROVEŇ EQF DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ DOSAŽENÁ KVALIFIKACE V NSK – příklady
8 vysokoškolské – doktorský studijní program
7 vysokoškolské – magisterský studijní program Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality
6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří) Manažer projektu, Technik kvality
5 Personalista, Průvodce cestovního ruchu
4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné) Horský průvodce, Chirurgický nástrojař
3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) Ovocnář, Montér výtahů
2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky) Asfaltér, Dlaždič
1 základy vzdělání (základní škola speciální)

 

Třetí úroveň EQF např. odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem. Máte-li maturitu, dosáhli jste úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy pak úroveň EQF 7, úroveň osmá odpovídá dokončenému doktorandskému studiu. Pokud jste získali profesní kvalifikaci, zjistíte si úroveň EQF z osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo na webu www.narodni-kvalifikace.cz.

EQF zahrnuje kvalifikace získané ve škole i mimo ni

Úrovně Evropského rámce kvalifikací třídí všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Počítají se tedy kvalifikace získané nejen ve škole, ale i v neformálním a dalším vzdělávání. Jde např. o profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací (NSK), která umožňuje lidem, kteří mají sice určitou dovednost, ale nemají k ní žádný doklad, získat osvědčení o tom, že tuto dovednost mají a něco doopravdy umí. Nemusí přitom chodit do školy, stačí, když složí zkoušku odborné způsobilosti, kde prokáží své znalosti a dovednosti. Více informací lze získat na www.narodni-kvalifikace.cz.

Jak vyplnit úroveň EQF do životopisu

Když už víte, jaké úrovně EQF jste dosáhli, můžete si tento údaj vyplnit do životopisu. Úrovně EQF si vyplňte do části nazvané Vzdělání, odborná příprava a kurzy, ke každé uvedené položce o Vašem dosaženém vzdělání.

Úroveň EQF na vysvědčeních i dalších dokumentech Europassu

Údaj o úrovni EQF uveden od roku 2012 i na dalších dokumentech Europassu – na dodatcích k osvědčení, na dodatcích k diplomu z VOŠ a mobilitě ze studijní stáže.

Od října 2017 je údaj o EQF uveden na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu VOŠ. Údaj o EQF najdete také na osvědčení o získání profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Další informace o Evropském rámci kvalifikací:

 

Příklad vyplněného životopisu studentky VŠ s vyplněním úrovně EQF.

 

Další rady a tipy pro vyplnění životopisu:


Životopis EuropassuWebová infografika o Evropském rámci kvalifikací

Video o EQF