13.06.2016Více než polovina absolventů středních škol dostala letos dodatek k osvědčení

Europass – dodatek k osvědčení dostalo letos 54 509 absolventů středních škol a učilišť (53 %). Celkem se do vydávání zapojilo 586 středních škol (48 %). Dodatek se přikládá k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce a popisuje obsah a úroveň studia, mj. obecné a odborné kompetence absolventa.

Dodatek absolventi obdrželi v českém a jednom z cizích jazyků. Z cizojazyčných verzí je tradičně největší zájem o dodatky v angličtině (95 %), každoročně také stoupá zájem o dodatky v němčině (10 %) a menší míře ve francouzském jazyce.

Národní centrum Europass děkuje všem středním školám za spolupráci při vydávání dodatků
k osvědčení. Školy, které se rozhodly do vydávání dodatků zapojit, svým absolventům zajišťují užitečný dokument, který jim usnadňuje mobilitu i vstup na trh práce. Absolventi si mohou dodatek přiložit k životopisu a použít ho zejména v případě, že se ucházejí o práci nebo brigádu v zahraničí.

O dokument si může absolvent střední školy zažádat také individuálně, pokud ho od školy neobdržel nebo studoval v době, kdy škola tento dokument ještě nevydávala. Bližší informace jsou k dispozici na https://edo.europass.cz.

Zdroj: Národní centrum Europass, červen 2016

Zdroj: Národní centrum Europass, červen 2016