02.12.2013Tipy do výuky

Národní centrum Europass spolu s dalšími kolegy Národního ústavu pro vzdělávání, učiteli a kariérními poradci připravuje v průběhu roku 2014 informační a interaktivní výukové materiály nazvané souhrnně S Europassem se neztratíte pro učitele ZŠ, SŠ a lektory volnočasových aktivit. Pomocí nich se žáci seznámí s životopisem a dalšími dokumenty Europassu, s radami a tipy, jak životopis vyplnit v českém i cizím jazyce, jak napsat motivační dopis, kde hledat informace o tom, kde a jak hledat práci, studium či brigádu v zahraničí atd. Pracovní listy a návody k nim budou obsahovat i informace týkající se kariérového poradenství, způsobů zjišťování a zaznamenání jazykových dovedností, finanční gramotnosti a podnikavosti i volného času dětí.

Věříme, že materiály budou užitečnou pomůckou k výuce různých předmětů (cizích jazyků, základů společenských věd, zeměpisu),  průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie, Multikulturní výchova) i k využití při volnočasových aktivitách.
Uvítáme, pokud se někdo z učitelů, kariérových poradců nebo lektorů volnočasových aktivit zapojí do přípravy výukových materiálů, které by se hodily do některé z níže uvedených tematických oblastí. V případě zájmu o spolupráci s Národním centrem Europass se ozvěte na mail michala.cicvakova@nuv.cz.

 

Struktura CD:

  1. Co je a pro koho je Europass
  2. Životopis
  3. Co si přidat k životopisu
  4. Chcete cestovat a pracovat po Evropě?

   Pracovní verze tipů do výuky určené pro pilotující školy:

   1. Znáte svou úroveň? tip do výuky, návod pro učitele

   2. Jazyky Evropytip do výuky, návod pro učitele

   3. Jaké mám organizační a komunikační dovednostipracovní list, návod k pracovnímu listu

   4. Dobrovolnictví jako příležitostpracovní list, návod k pracovnímu listu

   5. Jaké  mám IT dovednosti? pracovní list, návod k pracovnímu listu

   6. Jakou úroveň jazykových dovedností mám? - tip do výuky, návod pro učitele

   7. Práce s videonahrávkou „S Europassem se neztratíte“pracovní list, návod k pracovnímu listu

   8. Jak strukturovat životopis - pracovní list, návod k pracovnímu listu

   9. Evropská dobrovolná služba – na zkušenou do zahraničí - pracovní list, návod k pracovnímu listu

   10. Kde a jak hledat práci, studium nebo brigádu v Evropě? pracovní list, návod k pracovnímu listu, Kudykam po Evropě – kontakty a odkazy

   11. Co je to Europass? pracovní list, návod k pracovnímu listu

   12. Chcete poznat Evropu? pracovní list, návod k pracovnímu listu

   13. Pracovní pohovorpracovní list, návod k pracovnímu listu

   14. Tipy k životopisu - pracovní list, návod k pracovnímu listu

   15. Volný časpracovní list, návod k pracovnímu listu