23.05.2017Téměř polovina středních škol vydala letos svým absolventům dodatek k osvědčení

Dodatek k osvědčení dostalo letos téměř 55 tisíc absolventů – vyučených i maturantů. Využít ho mohou především při hledání práce nebo dalším studiu v zahraničí. Dokument, který často vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu, letos vydalo 596 středních škol, téměř polovina všech českých středních škol.

Dodatek objasňuje kvalifikaci

Žáci dostávají dodatek k osvědčení na konci studia spolu s maturitním vysvědčením, výučním listem nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce, a to ve dvou jazykových verzích (v češtině a v angličtině, němčině nebo francouzštině). „Některé školy již dávají dodatky k dispozici svým absolventům i v elektronické podobě, například je uveřejňují na webových stránkách škol,“ říká Irena Palánová z Národního centra Europass. „Dodatek k osvědčení se vztahuje ke kvalifikaci, nikoli jmenovitě k absolventovi – je tedy stejný pro absolventy s totožným vzděláním,“ dodává Palánová.

Dodatek k osvědčení obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. „Dodatek k osvědčení si uchazeči o práci či další studium mohou přiložit ke svému životopisu spolu s dalšími doklady o svých schopnostech a dovednostech,“ upřesňuje Irena Palánová.

V posledních letech využívají dodatky a další dokumenty Europassu, mezi které patří i životopis, uchazeči nejen při hledání práce v zahraničí, ale i v České republice, zejména pokud se ucházejí o práci v mezinárodní firmě.

Národní centrum Europass nabízí možnost získat zdarma dodatek k osvědčení i pro absolventy škol, které dodatky svým žákům nevydávají. Žádost o vydání dokumentu lze vyplnit jednoduše na webu edo.europass.cz. V případě, že dodatek k danému oboru a typu studia již existuje, je lhůta vydání 14 dní. V případě, že se dodatek teprve vytváří, trvá vystavení dodatku zhruba dva měsíce.