08.12.2013Strategie v poradenství a učení

Zajímavé myšlenky a osvědčený vzdělávací program z Norska přinesly do kurzů pro poradce novou inspiraci. Tou je zaměření na co nejvědomější výkon práce poradce. Poradce, který se umí rozhodnout, kterou strategii pro svou práci zvolí s ohledem na to, jaký chce výsledek a zda chce mít více, nebo méně samostatně uvažujícího klienta/žáka/studenta. Uvedené myšlenky a koncept čtyř strategií v poradenství či učení, jehož autorem je docent Tron Inglar z Oslo and Akershus University College, byl natolik zajímavý, že ve spolupráci s ním byl přenesen původní vzdělávací program pro kariérové poradce a realizován u nás v podobě šestidenního kurzu. Stejně jako v Norsku i v českém kontextu se klade hlavní důraz na propojení teorie a praxe účastníků a využitelnost poznatků ve vlastní práci. V kurzu mají účastníci, všichni ti, kdo v jakémkoli sektoru pomáhají v profesní orientaci, možnost seznámit se se strategiemi a jejich dopady na práci poradce a chování klienta/žáka, vyzkoušet si nové techniky, například ze sociodynamického poradenství či koučování, a zasadit je do své praxe, ale i získat nové poznatky ze souvisejících oblastí. Přidanou hodnotou účasti v kurzu, kterou oceňovali dřívější absolventi, je inspirativní setkání s dalšími kolegy. To vše platí pro kurz, který realizuje společnost Aspekt pod záštitou Oslo and Akershus University College. Všichni zájemci o poradenství, kteří chtějí být efektivnějšími poradci, jsou vítáni. Více informací na www.aspektos.cz.