04.10.2015Starší vydání newsletteru

Europass newsletter vychází od roku 2011. Do prvního vydání v roce 2014 měl podobu dvoustránkového pdf souboru, který jsme rozesílali v příloze mailu a vytištěný rozdávali na veletrzích, seminářích a dalších akcích. Od června 2014 vychází Europass newsletter elektronicky a rozesíláme ho mailem, ve kterém jsou odkazy na články uveřejněné na webu. K odběru newsletteru se můžete registrovat zde.

 

Europass newsletter 1/2014

V prvním vydání newsletteru v roce 2014, které vyšlo v březnu, Vás seznámíme s programem EU Erasmus+, se kterým souvisí Europass hned v několika rovinách. V první řadě je spolu s dalšími evropskými aktivitami jeho součástí a bude se spolupodílet na jedné z klíčových aktivit programu – na podpoře vzdělávacích mobilit. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí, přičemž pobyt může trvat až jeden rok. Dokumenty Europassu mohou využít všichni účastníci mobilit k zaznamenání znalostí a dovedností, které si na své studijní nebo pracovní stáži osvojili. Rok 2014 je stejně jako ten loňský rokem aktivního občanství, který v souvislosti s Europassem odkazuje především na právo svobodně cestovat po Evropě za prací či studiem. Své služby Vám při té příležitosti představí dva z našich partnerů, se kterými spolupracujeme – Eurodesk a Národní informační centrum pro mládež. Newsletter ke stažení zde.

Europass newsletter září 2013

V zářijovém newsletteru se dočtete o probíhající soutěži Europassu i o veletrzích a akcích, kterých se během podzimu účastníme. Najdete tu i roz­cestník, který nabízí informace všem uchazečům o studium, práci nebo podnikání v zahraničí. Rozcestník Vás na­směruje i v případě
Vašeho zájmu o dobro­volnictví či další vzdělávání a cestování.

Europass newsletter ke stažení zde

Europass newsletter červen 2013

V druhém letošním vydání newsletteru Europassu se kromě informací o novém webu dozvíte o dvou projektech Fondu dalšího vzdělávání – Stáže ve firmách a Stáže pro mladé, v rámci kterých může absolvovat stáže ve firmách, a získat tak cenné zkušenosti pro uplatnění na trhu práce. Po absolvování stáže pak obdržíte tzv. doklad o stáži, jeden z dokumentů Europassu, který si můžete vložit do evropského pasu dovedností. Zkušenosti získané během stáže lze doplnit i do životopisu. V dalším článku se dočtete o nových metodách v kariérovém poradenství, které jsou založeny na sebehodnocení. Poradce v tomto případě jen doprovází klienta při hledání vlastních silných stránek – dovedností a znalostí, které získal ve škole i mimo školu, např. na kurzech, kroužcích nebo při samostudiu.

Europass newsletter únor 2013

V prvním vydání Europass newsletteru v roce 2013 Vás seznámíme s novým formulářem životopisu, který Vám usnadní prezentování Vašich kvalit, zkušeností, dovedností na evropském trhu práce v přehledné podobě. Představíme Vám také nové uspořádání dokumentů Europassu. Nadále bude existovat životopis a nově vytvořená složka pojmenovaná evropský pas dovedností, která obsahuje zbylé dokumenty Europassu, tedy jazykový pas, doklad o mobilitě a oba dodatky, k osvědčení i k diplomu.

Europass newsletter říjen 2012

Do aktuálního 6. čísla newsletteru se promítá evropské téma roku „aktivní stárnutí“. Chceme tím poukázat na fakt, že dokumenty Europassu nejsou jen pro mladé občany a že mobilita a aktivní přístup k trhu práce nemusí být omezeny věkem. Z portfolia Europassu Vám představíme dokument Europass-mobilita, který je poměrně často využíván také občany středního věku, zejména učiteli. Dále bychom Vás velmi rádi pozvali na akce, kterých se Národní centrum Europass v nadcházejících měsících zúčastní. Zajímavým a pro účastníky přínosným zpestřením bude také personální poradenství. Akce, na které si můžete přijít pro radu od zkušeného personalisty a zkusit si pohovor nanečisto nebo získat doporučení, jak vyplnit životopis, najdete v našem kalendáři. P. S. Celý rozhovor na téma „Práci v zahraničí lze získat v každém věku“ je k dispozici na tomto místě.

Europass newsletter červen 2012

Letošní druhé číslo naše­ho Europass newslet­teru se věnuje středoškol­ským kvalifi­kacím, ukon­čování studia na SŠ a ab­solventům, kteří míří na trh práce. Právě pro ně je určen Europass-dodatek k osvědčení. Tento dokument letos začínáme spolu se školami vydávat i v elektronické po­době. Slibujeme si od toho, že elektro­nická verze dodatku bude pro absol­venty lépe využitelná při elektronické komunikaci se zaměstnavateli. Dozví­te se o nově uvedené úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na Europass-dodatku k osvědčení, kolik středních škol už ho vydává, jaké jazykové verze jsou v oblibě a ko­lik absolventů letos Europass-dodatek k osvědčení dostane.

Europass newsletter leden 2012

Letošní první vydání Europass newsletteru věnujeme především jazykům. Seznámíme vás s Europass – jazykovým pasem a Evropským jazykovým portfoliem (EJP), pomocí kterého můžete zjistit a správně ohodnotit své současné jazykové dovednosti. Učitelé se dozvědí o vzdělávacích programech, v rámci nichž jim lektoři představí novou aplikaci EJP a příklady jejího využití ve výuce.

Europass newsletter září 2011

Třetí, podzimní, vydání Europass newsletteru je zaměřeno zejména na to, jak pomocí kvalitně zpracovaného životopisu dosáhnout dobrého prvního dojmu u potenciálního zaměstnavatele. Základem úspěchu je i schopnost zaujmout personalistu. Jak toho docílit, co neopomenout i další cenné rady nabízejí postřehy a zkušenosti personalistky Radky Rejtharové. Letošní podzim přináší také příležitost osobně se seznámit s možnostmi dalšího studia v zahraničí, tipy pro práci, podnikání nebo cestování po EU a mnoho dalšího, a to na veletrzích evropských informačních sítí, které se konají po celé ČR. Více naleznete v Kalendáři.

Europass newsletter červen 2011

Letošní druhé, červnové vydání Europass newsletteru je zaměřeno na důležitou proměnu evropského trhu práce. Od května 2011 ji prožívá celá Evropa a je šancí jak pro absolventy, tak pro všechny, kteří chtějí dát své pracovní kariéře další rozměr. Přinášíme konkrétní informace a věříme, že budou užitečné při Vašem případném rozhodování. Velkou radost máme ze zájmu škol o vydávání Europass – dodatků k osvědčení, které mohou absolventům usnadnit cestu právě na zahraniční pracovní trhy. Stručné shrnutí letošního dodatkového maratonu, včetně mimořádně zajímavé statistiky, najdete na straně 2.

Europass newsletter únor 2011

S radostí Vám představujeme první číslo Europass newsletteru. Kromě nejrůznějších aktualit a důležitých novinek v něm každé tři měsíce najdete články z širšího kontextu odborného vzdělávání a přípravy – tentokrát je to text o stážích studentů středních škol.