12.10.2010Spolupráce Hospodářské komory ČR a Europassu

Ve dnech 5. a 12. 10. obdrželo přes 150 vynikajících učňů a maturantů Osvědčení Hospodářské komory ČR, které se uděluje nejlepším absolventům středních škol. Zástupci NCE ČR předali oceňeným absolventům jejich Europass-dodatky k osvědčení. Fotografie z akce budou v dohledné době k dispozici na www.komora.cz .