06.02.2018Školy mohou z databáze stahovat dodatky k osvědčení

Od 1. února 2018 je středním školám zpřístupněna databáze Europass – dodatků k osvědčení ke stahování dokumentů s aktuálním školním rokem 2017/2018. Postup při stahování dodatků k osvědčení a nastavení školy pro aktuální školní rok zůstává stejný jako v loňském roce.

Nastavení aktuálního školního roku a objednání hlavičkových papírů

Po přihlášení je nutné v sekci „Nastavení pro aktuální školní rok“:

  • vyplnit celkový počet absolventů, kterým bude chtít škola dodatek k osvědčení v daném školním roce vydat a v jakých jazycích (AJ, NJ, FJ),
  • vybrat, zda škola bude či nebude mít zájem o hlavičkový papír, který lze objednat nejpozději do 31. 3. 2018 (pro vyzvednutí hlavičkových papírů, které jsou zdarma, lze zvolit jedno z Regionálních konzultačních center).

Po vyplnění formuláře „Nastavení pro aktuální školní rok“ mají zástupci škol přístup k dodatkům všech oborů a dodatky ke svým oborům si můžete kdykoliv vyhledat a stáhnout (formát PDF).

Ověření, zda jsou v databázi zpracované požadované dodatky

Pokud v databázi zástupci škol nenajdou dodatek k požadované formě studia nebo v jazykové verzi, lze o něj zažádat přes on-line formulář přímo v databázi (pod seznamem oborů zde: https://edo.europass.cz/edoa/chybi/).

Způsob vydání dodatků absolventům

  • elektronicky (PDF) – zveřejnění dodatků na webové stránky školy, Facebook SŠ apod.(doporučená forma – absolventům umožňuje snazší přístup k dodatkům, bližší informace včetně názorného příkladu naleznete na http://www.nuv.cz/dodatky)
  • vytištěné na objednaný hlavičkový papír
  • vytištěné na vlastní papír