14.07.2014Rok 2014 – opět rokem občanů

Rok 2013 byl ve znamení Evropského roku občanů. A bude jím opět i v roce 2014! S tímto rozhodnutím seznámila účastníky závěrečné konference Evropského roku občanů v prosinci 2013 ve Vilniusu místopředsedkyně Evropské komise a komisařka zodpovědná za oblast spravedlnosti, základních práv a občanství Viviane Readingová.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso k tomu dodal, že i přes opakovaná jednání nebyly jednotlivé zúčastněné instituce a další subjekty schopny se dohodnout na jednom společném tématu pro rok 2014. Uveďme, že mezi návrhy byl například “Evropský rok sladění pracovního a rodinného života“ nebo „Evropský rok mládeže“. Velmi důležitou roli v konečném důsledku hrály i volby do Evropského parlamentu, jediné evropské instituce přímo volené občany EU, které se konají v květnu 2014.

I pro letošní rok tak zůstávají prioritami násleující témata - jak by se Evropa měla rozvíjet do budoucna, jaké reformy musí být zavedeny a co konkrétného by se mělo zlepšit v každodenním životě občanů EU.

Více informací lze nalézt na internetových stránkách Evropského roku občanů a Zprávy o občanství EU 2013.