15.01.2013Rok 2013 je Evropským rokem občanů

Evropská unie si letos připomíná 20 let od chvíle, kdy vznikl pojem evropského občanství. To si spojujeme především s možností volně cestovat a pohybovat se po Evropě. K usnadnění cestování za prací i studiem přispívá svými dokumenty také Europass. V rámci letošního roku proto oslovíme také klienty, lektory a učitele středisek volného času a domů dětí a mládeže, abychom je seznámili s užitečností dokumentů Europass.

Evropský rok občanů 2013 se věnuje otázkám práv, která vyplývají z občanství EU. V průběhu příštího roku se budou v celé Evropě konat různé akce a konference na téma práv EU, jejichž účelem je podnítit diskusi mezi všemi úrovněmi státní správy, občanskou společností a podniky. Z ní by mělo vyplynout, jakou podobu by měla EU mít v roce 2020.

O Evropském roku občanů více zde.