02.06.2017Probíhá průzkum o online nástroji v oblasti dovedností a kvalifikací

Zúčastnit se můžete i Vy. Průzkumu se mohou účastnit jednotlivci, organizace a další zainteresované strany, a to až do 18. června.

Veřejný průzkum provádí Evropská komise s cílem lépe porozumět potřebám uživatelů online nástrojů v oblasti dovedností a kvalifikací. Výsledky průzkumu pomohou při rozvoji stávajících evropských nástrojů a služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti.

Dotazník je k dispozici v angličtině, španělštině, portugalštině, francouzštině, italštině, němčině a rumunštině a můžete ho vyplnit online na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ETE .

Děkujeme za spolupráci!