Zaměstnavatelé

V čem je Europass-životopis přínosný?

K jedné nabízené pracovní pozici se často sejdou desítky životopisů. Jak poznat, který uchazeč je nejlepší? Jednou z možností je požadovat Europass-životopis. Jeho formát je velmi přehledný a umožní snadno porovnat údaje od více uchazečů. Naleznete zde i údaje, které běžné životopisy neobsahují. Například v oddílu Pracovní zkušenosti uchazeč kromě vykonávané pozice a hlavní pracovní náplně uvádí také odpovědnost, v oddílu Vzdělání, odborná příprava a kurzy vyplňuje nejen titul a dosaženou kvalifikaci, ale i profesní dovednosti a hlavní předměty studia. Europass-životopis má ve všech evropských zemích stejný formát a je zdarma dostupný ve všech jazycích EU.

Kvůli vytvoření nebo aktualizaci životopisu navštíví stránky Europassu více než 50 tisíc osob denně. Zájem o Europass-životopis stále roste, v roce 2015 si jej vyplnilo více než 207 tisíc lidí v ČR. Počet online vyplněných životopisů v Evropě od počátku Europassu, tedy za deset let, dosáhl 65 milionů.

Pokud od uchazečů o práci požadujete Europass-životopis, můžete využít i bezplatnou databázovou službu Europass2spreadsheet. Tento nástroj Vám pomůže rychle a snadno vybrat vhodného kandidáta, tím, že informace o uchazečích ze životopisu sjednotí do přehledné tabulky. Bližší informace o této službě jsou k dispozici na https://europass2spreadsheet.eu/.

Co si může uchazeč připojit k životopisu?
Uchazeč si k životopisu může připojit tzv. Evropský pas dovedností neboli složku obsahující doklady o jeho dovednostech, kompetencích a znalostech. Z dodatku k osvědčení nebo k diplomu například zjistíte, jaké odborné dovednosti uchazeč získal při studiu, z jazykového pasu zjistíte, jaké má jazykové dovednosti, z dokumentu Europass-mobilita se dozvíte, jaké zkušenosti získal na zahraničních stážích.

Jak inzerovat volná místa v EU?
Informace o inzerování volných míst v rámci zemí EU nebo o tom, jak najímat pracovníky v zahraničí, získáte na stránkách Evropské služby zaměstnanosti (www.portal.mpsv.cz/eures) nebo na Evropském portálu pracovní mobility (www.ec.europa.eu/eures).