Vzdělávací instituce

Jaký užitek přináší Europass školám a dalším vzdělávacím institucím?

Střední školy mohou pro své absolventy požádat o vydání Europass-dodatku k osvědčení. V roce 2013 jej obdrželo 64.475 absolventů středních škol a učilišť, což představuje 61% všech absolventů středního vzdělání. Europass-dodatek k osvědčení je školám nabízen v českém jazyce a jednom cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).*

Proč Europass-dodatek k osvědčení?

Absolventům usnadňuje Europass-dodatek k osvědčení uznání jejich kvalifikace v případě, že se rozhodnou ucházet o zaměstnání ve svém oboru v zahraničí. Tento dokument popisuje obsah, úroveň, výsledky a kontext studia, které jeho držitel absolvoval. Přikládá se k vysvědčení o maturitní zkoušce, k výučnímu listu nebo k vysvědčení o závěrečné zkoušce. Vztahuje se vždy k určité kvalifikaci - všichni se stejným oborem vzdělání mají tedy i stejný Europass-dodatek k osvědčení.

Jak Europass-dodatek k osvědčení získat?

Školy, které chtějí svým žákům tento dokument poskytnout, se nejprve prostřednictvím online formuláře registrují na webu Národního centra Europass ČR - http://www.europass.cz/zadostiNa základě registrace získají heslo, s nímž se pak přihlašují do databáze objednávek dodatků.

Jezdí Vaši studenti do zahraničí?

Studijní pobyty či odborné praxe žáků a studentů v zahraničí lze zaznamenat v dokumentu Europass-mobilita. Škola jako vysílající organizace vyplní jeho část, zbývající doplňuje hostitelská organizace (např. škola nebo firma). Europass-mobilitu je možné vydávat i zpětně.

V roce 2015 vydalo Národní centrum Europass DVD nazvané S Europassem se neztratíte, určené zástupcům středních škol, informačních center pro mládež, evropských aktivit a sítí, úřadů práce i odborné veřejnosti. Najdete tu informace a praktické návody, které můžete využít při práci se žáky středních škol a s mladými lidmi při hledání práce nebo volnočasových aktivitách. Obsah dvd je dostupný také online na adrese http://www.europass.cz/dvd/.
Zajímají Vás další informace?

Kromě dodatku k osvědčení a mobility zahrnuje Europass další tři dokumenty - životopis, jazykový pas a dodatek k diplomu. Každý zájemce si zvolí, které dokumenty chce využít, pořízení Europassu je bezplatné. Další ověřené informace o vzdělávacích příležitostech, systémech odborného vzdělávání a výcviku a programech výměn a mobilit lze nalézt na portálu Ploteus (www.ec.europa.eu/ploteus).

  • Vysoké školy svým absolventům Europass-dodatek k diplomu ze zákona poskytují. Vyšší odborné školy (VOŠ) tuto povinnost nemají. VOŠ, které mají zájem začít dokumenty vydávat, si mohou od Národního centra Europass ČR vyžádat standardizované formuláře a metodiku pro jejich zpracování.