28.12.2013Přečtěte si nový newsletter

V prvním vydání newsletteru v roce 2014 Vás seznámíme s programem EU Erasmus+, se kterým souvisí Europass hned v několika rovinách. V první řadě je spolu s dalšími evropskými aktivitami jeho součástí a bude se spolupodílet na jedné z klíčových aktivit programu – na podpoře vzdělávacích mobilit. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí, přičemž pobyt může trvat až jeden rok. Dokumenty Europassu mohou využít všichni účastníci mobilit k zaznamenání znalostí a dovedností, které si na své studijní nebo pracovní stáži osvojili. Rok 2014 je stejně jako ten loňský rokem aktivního občanství, který v souvislosti s Europassem odkazuje především na právo svobodně cestovat po Evropě za prací či studiem. Své služby Vám při té příležitosti představí dva z našich partnerů, se kterými spolupracujeme – Eurodesk a Národní informační centrum pro mládež.

Přejeme Vám příjemné čtení.

Newsletter ke stažení zde.