Publikace

Sborník „Měnící se role vzdělavatelů v odborném a celoživotním vzdělávání“ z konference TT-NET:

Odborné vzdělávání – informační bulletin Národního ústavu odborného vzdělávání:

TAMR – technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání:

EuroKompas – čtvrtletník Národního informačního střediska pro poradenství: