23.06.2015O Europass – dodatek k osvědčení lze zažádat jednoduše online

Od 1. června 2015 si mohou zájemci o vystavení dodatku k osvědčení zažádat o doklad online přímo v databázi Europass – dodatků k osvědčení. Tento způsob žádosti může využít každý, kdo neobdržel dodatek k osvědčení spolu s vysvědčením nebo absolvoval střední školu v době, kdy škola dodatek nevydávala.

Jak o vystavení dodatku zažádat? Jednoduše ve třech krocích. Na adrese http://edo.europass.cz/edoa/individual/ vyplníte v prvním kroku kontaktní údaje a v druhém informace o studiu (např. název osvědčení, kód oboru, název oboru nebo školy). Třetím krokem je kontrola zadaných údajů, prostor pro Vaši poznámku a poté můžete žádost odeslat. Dodatek Vám zašleme elektronicky – v příloze e-mailu ve formátu PDF. Pokud máte zájem také o jeho tištěnou verzi, uveďte tuto informaci v žádosti.

V případě, že Vámi požadovaný dodatek máme vytvořený včetně příslušné jazykové verze, zašleme Vám jej do týdne. Pokud však dodatek zpracován není, je doba vydání delší. Databáze obsahuje v současné době přes tisíc dodatků v českém jazyce.  Dodatky můžeme vydat zpětně absolventům, kteří ukončili střední školu v roce 1980 a dále.

Dodatky vznikají ve spolupráci s odbornými garanty Národního ústavu pro vzdělávání a s překladateli a jsou vystavovány k jednotlivým oborům na základě učebních dokumentů. Dodatek vydáváme zdarma v českém a jednom cizím jazyce (německém, anglickém nebo francouzském).

Dodatky letos vydává přes 600 škol

V současné době vydává dodatek svým absolventům 613 středních škol v České republice. Letos obdrží dodatek 65 tisíc absolventů středních škol (tedy více než 56 %). Školy mohou dodatek svým žákům vydávat nejen v tištěné, ale i elektronické formě. Dodatky ve formátu PDF mohou dát k dispozici ke stažení na webové stránky školy, nebo je žákům poslat přímo e-mailem.

Infografika „7 věcí, které potřebujete vědět o dodatku k osvědčení“