11.10.2012Nejlepší absolventi oceněni Hospodářskou komorou dostali i Europass

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) každoročně oceňuje nejlepší absolventy středních odborných škol a slavnostně jim předává Osvědčení HK ČR. Letos dostalo doklad vypovídající o požadované kvalitě mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů přes 250 absolventů ze 46 škol v celé ČR. Spolu s osvědčením dostali žáci i Europass – dodatek k osvědčení.

Ocenění HK ČR i dodatky k osvědčení pomůžou absolventům při vstupu na trh práce. Dodatky k osvědčení využijí lidé zejména při hledání práce nebo brigády v zahraničí. Letos obdrželo dodatek k osvědčení téměř 62 tisíc absolventů středních škol.

Fotografie z předávání naleznete na webu HK ČR.