07.02.2013Návštěvníci veletrhů si vyzkoušeli pohovory nanečisto

Národní centrum Europass nabídlo během podzimu 2012 návštěvníkům pěti pracovních nebo vzdělávacích veletrhů v různých městech ČR na stáncích Europassu pracovní pohovory nanečisto. Lidé si tu mohli vyzkoušet pohovor s personalistkou, při němž se dozvěděli nejen, jaké otázky mohou při pracovních pohovorech zaznít, ale i jak na ně mají reagovat, co jim osobně šlo a co by naopak mohli ještě zlepšit. Účastníci pohovorů byli s touto nabídkou služby velmi spokojeni, především s tím, že získali cenné rady, jak se na skutečný pohovor připravit a na co si při něm dát pozor.

Absolventi pohovorů nanečisto získali především větší jistotu pro skutečný pracovní pohovor, kterého se často obávají, ale i zpětnou vazbu od personalistky, která jim po pohovoru sdělila, jak na ní klient působí, zda by se třeba mohl více usmívat, mluvit zřetelněji atp. Pohovorů nanečisto se zúčastnilo dohromady kolem padesáti lidí různého věku. Většinou šlo o absolventy škol, kteří se například chystali pracovat v zahraničí, ale o pohovory měli zájem i lidé starší 50 let, kteří byli momentálně bez práce a novou pracovní příležitost hledají.

Při hledání práce buďte aktivní

Při pohovorech nanečisto na veletrzích a dalších akcích personalistka klientům Národního centra Europass radila, aby byli při hledání práce aktivnější. To je asi nejčastější „neduh“ uchazečů o práci. Vyhledají si inzeráty nabízející volná pracovní místa na různých pracovních webových serverech, ale nic jiného už nepodniknou. „Těmto klientům radím, aby byli aktivnější a přímo oslovili zaměstnavatele, podniky nebo firmy, kde by chtěli pracovat, a to prostřednictvím motivačního dopisu a zaslali jim životopis,“ říká personalistka Mgr. Dagmar Vašková. Firmy či organizace totiž nemusejí aktuálně nabízet volná místa, přesto je možné, že se zrovna nějaké pracovní místo uvolnilo nebo je dokonce volné, ale zatím na tuto pozici nebyl uveřejněn inzerát nebo výběrové řízení.

Častým nedostatkem, se kterým se personalistka při pohovorech nanečisto setkala, je to, že lidé neumějí odpovědět na otázku týkající se jejich budoucí perspektivy. Personalista se vás může zeptat například na to, jak si představujete svou budoucí kariéru, kde se vidíte za několik (pět deset) let nebo jak dlouho by uchazeč chtěl pracovat pro tuto společnost, případně čeho by chtěl v kariéře dosáhnout. Tyto otázky jsou pro personalisty důležité především pro ujištění, zda to myslí uchazeč o práci s aktuálně nabízeným zaměstnáním vážně a zda je tedy pro firmu perspektivní. Pro podnik totiž není efektivní investovat peníze a čas do zaškolení zaměstnance, který se ve firmě příliš dlouho nezdrží a třeba po roce nebo ještě dříve zaměstnání opustí.

Strach z předčasného odchodu nového zaměstnance je také důvodem, proč se podniky brání tomu přijímat na nabízené pozice „překvalifikované“ pracovníky. Pokud se například na pozici, na kterou je požadováno středoškolské vzdělání, hlásí uchazeč s ukončeným vysokoškolským vzděláním, hrozí, že mu nebude aktuálně nabízená pozice „stačit“ a bude chtít na kariérním žebříčku stoupat. „Proto je dobré, aby tito uchazeči uvedli v motivačním dopise důvod, proč se zajímají o pracovní pozici s nižší kvalifikací, případně napsali svou představu budoucí kariéry a předem tím tak vyvrátili možné pochybnosti zaměstnavatele,“ radí uchazečům Radka Rejtharová, personalistka Národního ústavu pro vzdělávání.

Jste líní? Při pracovním pohovoru to neříkejte!

Před pohovorem je také dobré si zjistit informace o podniku nebo organizaci, kde chcete pracovat. Často totiž u pohovoru zazní otázka, co víte o organizaci, ve které chcete pracovat. A nepůsobí zrovna dobře, když nejste schopni říct vůbec nic. Je dobré vědět alespoň to, čím se firma zabývá, jaké produkty a služby poskytuje, kolik má přibližně zaměstnanců, ale například i to, jaké má renomé.

Umíte odpovědět na otázku týkající se vašich silných a slabých stránek? Lidé absolvující pohovory nanečisto na tuto otázku často odpovědět neuměli. Pokud odpovíte na dotaz tohoto typu stylem „jsem líný, dělá mi problémy ráno vstát nebo nikdy nepřijdu nikam včas“, pak jste právě o nabízené pracovní místo přišli. Můžete mít dobrý pocit z vlastní upřímnosti, ale toto neslyší rád žádný personalista. Pokud vás nic na otázku týkající se vašich negativních stránek nenapadá, řekněte prostě, že vás v tuto chvíli žádná odpověď nenapadá. Pokud jste často střídali zaměstnání, buďte připraveni reagovat na otázku, proč tomu tak bylo nebo proč jste odešli z posledního zaměstnání.

 

Lidé neumějí popsat své jazykové dovednosti

Při pohovorech se ukázalo, že většina lidí, především starších, neumí při pohovoru řádně popsat a v životopise vyplnit své jazykové schopnosti a dovednosti. Pokud vyplňujete formát životopisu Europassu – formulář vám nabídne přímo tabulku, kam máte uvést úrovně A1 až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). „Radíme klientům, aby si nevyplňovali jazykové schopnosti příliš obecnými formulacemi typu „aktivně anglicky, pasivně německy“, ale vyplnili svou jazykovou úroveň podle tabulky sebehodnocení, která je například součástí jazykového pasu – jednoho z dokumentů Europassu,“ říká D. Vašková.

Tabulka obsahující stupnici pro sebehodnocení zahrnuje popis všech úrovní s konkrétním vysvětlením toho, co dosažená úroveň A1 až C2 znamená a je k dispozici mimo jiné na www.europass.cz/jazykovy-pas/. Stanovení vaší úrovně jazykových dovedností podle tabulky není složité. „Nejprve si v tabulce sebehodnocení najdete popis dovedností, které odpovídají nejlépe těm vašim, a u každé z pěti složek jazykových dovedností  - poslech a čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev a psaní – si do životopisu vyplníte příslušnou úroveň,“ radí Michala Čičváková z Národního centra Europass. Tato úroveň je rovněž uvedená na všech novějších učebnicích a certifikátech vydaných v zemích EU. Úroveň si pak jednoduše opíšete do životopisu z učebnice, podle níž se učíte, nebo certifikátu, který jste získali, případně zkoušky, kterou jste absolvovali.

I v roce 2013 nabídne Národní centrum Europass pohovory nanečisto – například v rámci pracovního veletrhu Jobs Expo, který se koná 14. – 15. března v Praze na Výstavišti. Zde si můžete vyzkoušet pohovor nanečisto nebo se zúčastnit semináře „Jak se připravit na pracovní pohovor“.