15.02.2012Česká republika obhájila Národní přiřazovací zprávu EQF

Čeští zástupci obhájili Národní přiřazovací zprávu EQF v Bruselu.Cílem přiřazovacích procesů EQF je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací v evropských zemích. Zpráva obsahuje přiřazovací proces i jeho výsledky. Obhajoba proběhla před Poradní skupinou EQF. Zástupci Koordinačního centra pro EQF, Ing. Jitka Pohanková, Mgr. Milada Stalker a Ing. Pavel Hradecký Ph.D. reagovali na připomínky, které k vyhotovené Národní přiřazovací zprávě obdrželi. Česká republika tak splnila první úkol vyplývající z Doporučení o zavedení EQF a napomohla k budoucí evropské implementaci.

V dokumentech Europass bude nyní vedle úrovně ISCED uváděna také úroveň EQF. Letošní absolventi již naleznou odkaz na EQF na Europass-dodatku k osvědčení k výučním listům a maturitním vysvědčením. Vyšší odborné školy mohou doplnit své Europass-dodatky k diplomu o úroveň EQF, a přispět k možnosti absolventů srozumitelně prokázat dosaženou úrovní vzdělání v evropských státech.

Úroveň získané kvalifikace může uvést také každý uživatel dokumentu Europass-životopis. Ke snadnému určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.