12.09.2013Nabídka spolupráce pro učitele a kariérní poradce

Seminář ve Vaší škole

Stejně jako v předchozích dvou letech nabízí i ve školním roce 2013/2014 Národní centrum Europass zdarma organizování vzdělávacích interaktivních seminářů pro žáky středních škol přímo v místě školy. Rádi bychom v tomto školním roce navázali spolupráci s pedagogy středních škol a/nebo kariérními poradci při organizování těchto seminářů.

Na semináři se mohou žáci seznámit s životopisem a dalšími dokumenty Europassu, ale dozvědí se také, jak životopis vyplnit a mnoho dalších užitečných rad a kontaktů, které se jim budou hodit při vstupu na trh práce nebo cestách do zahraničí na stáž, brigádu nebo dobrovolnickou aktivitu. Obsah a délku semináře můžeme po dohodě s Vámi přizpůsobit Vašim požadavkům. Jsme připraveni představit žákům i Vám kromě výše uvedeného také další užitečné informace, např. o  Evropském rámci kvalifikací, s jehož úrovní se žáci setkávají na svých dodatcích k osvědčení, o Evropském jazykovém portfoliu, s jehož pomocí se každý naučí ohodnotit své jazykové dovednosti, nebo o slovníku dovedností a kompetencí DISCO, který nabízí překlady dovedností a kompetencí v 11 evropských jazycích.

V případě zájmu o konání semináře pro Vaše žáky kontaktujte prosím Jitku Kořínkovou (jitka.korinkova[zavináč]nuv.cz)

Tvorba metodických materiálů a příprava DVD pro školy

V současné době hledáme také spolupracovníky pro tvorbu metodických materiálů pro průřezové téma Člověk a svět práce. V roce 2014 budeme připravovat DVD pro střední školy, kde učitelé najdou výukové a metodické materiály k PT Člověk a svět práce.

Rádi bychom také navázali spolupráci s kariérními poradci, se kterými plánujeme konzultovat obsah a podobu DVD a následně ve spolupráci s nimi připravili konkrétní materiály a informace, které by byly vhodné a užitečné pro absolventy středních škol při jejich vstupu na trh práce či další kariérní nebo vzdělávací cestě.

Pokud byste se do přípravy DVD chtěli zapojit, ozvěte se prosím Jitce Kořínkové (jitka.korinkova[zavináč]nuv.cz). Metodické materiály budou postupně uveřejňovány také na Metodickém portálu RVP.cz.

Soutěž Europassu pro žáky

Žádáme také pedagogy škol, aby předali svým žákům informaci o tom, že se mohou do 30. listopadu 2013 účastnit soutěže Europassu o nejzajímavější příspěvek ze zahraniční stáže nebo brigády. Příspěvky rozumíme fotografie nebo videa studentů z brigád a stáží nebo krátké články (do 1000 znaků) o tom, co prožili na brigádě nebo stáži, jak se během zahraničního pobytu zlepšili v odborných i jazykových dovednostech a co jim tato zkušenost přinesla do osobního i profesního života. Psané příspěvky samozřejmě mohou být doplněné fotografií nebo videem.

Příspěvky mohou studenti vkládat přímo na facebook Europassu. Zvítězí příspěvek, který získá nejvíce hodnocení „To se mi líbí“ od uživatelů facebooku. „Lajkovat“ příspěvky mohou jak sami soutěžící, tak široká veřejnost. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i celé třídy nebo kolektivy. Hlavní cenou je desková hra Evropa – otázky a odpovědi a ve hře jsou i propagační předměty Europassu. Pokud vyhraje třída nebo kolektiv, přijedeme a uspořádáme informační seminář přímo ve škole, v rámci kterého studenty seznámíme s dokumenty Europassu, naučíme je vyplňovat životopis a předáme jim výhru osobně. Vyhodnocení a uveřejnění výsledků proběhne v týdnu od 2. do 6. prosince 2013.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci v letošním školním roce.