Mobilita

  • dokument, který zaznamenává evropskou studijní stáž (může jí být např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odborná praxe v zahraničí, dobrovolnická práce v nevládních organizacích)
  • informuje potenciálního zaměstnavatele nebo školu o zahraničních zkušenostech
  • vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.)
  • je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze jej vydat i zpětně
  • je součástí Evropského pasu dovedností
  • Europass – mobilita dobrovolnictví

Postup při vydávání Europass mobility:

  1. Vysílající organizace zašle na e-mailovou adresu europass(zavináč)nuv.cz základní informace o studijní stáži prostřednictvím tabulky dat:
  2. Na základě těchto údajů zašle NC Europass ČR vysílající organizaci formulář Europass mobilita spolu s přidělenými kódy a pokyny k jejich vyplnění.
  3. Vysílající organizace vyplní část formuláře a v elektronické podobě jej předá hostitelské organizaci, která vyplní zbývající část, vytiskne, potvrdí a předá odpovědné osobě za vysílající organizaci nebo účastníkovi mobility.
  4. Vysílající organizace formulář zkontroluje, potvrdí a předá absolventovi studijní stáže.

Pokyny pro vysílající instituce

Chcete zajistit kvalitu svého projektu na podporu mobilit? Využijte systém ECVET. Více informací naleznete zde.

Vyplněné vzory Europass mobility

Hledáte vhodné termíny či fráze v češtině nebo v cizím jazyce pro vyplnění dokumentu Europass mobilita?

Doporučujeme slovník (DISCO) nebo klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání ESCO (https://ec.europa.eu/esco/home).