Mobilita

  • je dokument, který zaznamenává evropskou studijní stáž (může jí být např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí, dobrovolnickou práci v nevládních organizacích)
  • informuje potenciálního zaměstnavatele nebo školu o zahraničních zkušenostech
  • vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.)
  • je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze jej vydat i zpětně
  • je součástí evropského pasu dovedností

 

Postup při vydávání Europass-mobility:

  1. Vysílající organizace zašle na e-mailovou adresu europass(zavináč)nuv.cz základní informace o studijní stáži prostřednictvím tabulky dat:
  2. Na základě těchto údajů zašle NC Europass ČR vysílající organizaci formuláře Europass-mobilita spolu s přidělenými kódy a pokyny k jejich vyplnění.
  3. Vysílající organizace vyplní část formuláře a v elektronické podobě předá hostitelské organizaci, která vyplní zbývající část, vytiskne, potvrdí a předá odpovědné osobě za vysílající organizaci nebo účastníkovi mobility.
  4. Vysílající organizace formuláře zkontroluje, potvrdí a předá absolventovi studijní stáže.

Pokyny pro vysílající instituce

Chcete zajistit kvalitu Vašeho projektu na podporu mobilit? Využijte systém ECVET. Více informací naleznete zde.

 

Vyplněné vzory Europass-mobility

 


Hledáte vhodné termíny či fráze v češtině nebo nebo v cizím jazyce pro vyplnění dokumentu Europass-mobilita? Doporučujeme slovník  (DISCO) nebo klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání ESCO (https://ec.europa.eu/esco/home).

Převodník EQF a ISCED.