Mobilita

  • zaznamenává evropskou studijní nebo pracovní stáž
  • informuje potenciálního zaměstnavatele nebo školu o zkušenostech a praktických dovednostech získaných v zahraničí
  • dokument vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.)
  • lze vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU, a to i zpětně
  • lze přiložit k životopisu

Zkušenost s dobrovolnickou prací v nevládních organizacích u nás nebo v zahraničí zaznamenává Europass – mobilita pro dobrovolíky

Jak a kam zaznamenat stáž nebo dobrovolnickou praxi

 

Vyplněné vzory Europass-mobility

 

Postup při vydávání Europass mobility:

1. Vysílající organizace zašle na e-mailovou adresu europass(zavináč)nuv.cz základní informace o studijní stáži prostřednictvím tabulky dat:

2. Na základě těchto údajů zašle NC Europass ČR vysílající organizaci přidělená čísla formulářů, případně jinou jazykovou verzi formuláře, než je volně dostupná ke stažení (tj. česká, anglická a německá verze formuláře).

3. Vysílající organizace vyplní část formuláře a v elektronické podobě jej předá hostitelské organizaci, která vyplní zbývající část, vytiskne, potvrdí a předá odpovědné osobě za vysílající organizaci nebo účastníkovi mobility.

4. Vysílající organizace formulář zkontroluje, potvrdí a předá absolventovi studijní stáže.

 

Formuláře

 

Pokyny pro vysílající instituce

 

Chcete zajistit kvalitu svého projektu na podporu mobilit? Využijte principy systému ECVET: popište náplň stáže pomocí výsledků učení a zajistěte, aby přijímající organizace ohodnotila získané dovednosti žáka. Více informací o ECVET naleznete na www.ecvet.cz a na webových stránkách Domů zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/cz/ecvet/)