Mobilita

 • je dokument, který zaznamenává evropskou studijní stáž (může jí být např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí, dobrovolnickou práci v nevládních organizacích)
 • informuje potenciálního zaměstnavatele nebo školu o zahraničních zkušenostech
 • vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.)
 • je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze jej vydat i zpětně
 • je součástí evropského pasu dovedností

 

  Proč je dobré nechat si vystavit doklad o mobilitě?

  Doklad o mobilitě poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli nebo škole podrobné informace o zahraničních zkušenostech, např. o kompetencích, které jste si osvojili. To je důležité zejména pro absolventy, kteří zatím nemají žádnou praxi.

  Postup při vydávání Europass-mobility:

  1. Vysílající organizace/národní agentura zprostředkovávající mobilitu zašle NCE ČR základní informace o studijní stáži prostřednictvím tabulky dat:
  2. NCE ČR pošle vysílající organizaci/národní agentuře formuláře Europass-mobilita spolu s přidělenými kódy a s pokyny k jejich vyplnění.
  3. Vysílající organizace vyplní část dokumentu Europass-mobilita a e-mailem pošle hostitelské organizaci (nebo vezme s sebou na přenosném disku odpovědná osoba či jednotlivý účastník mobility), která vyplní zbývající část, vytiskne, potvrdí a předá účastníkovi mobility nebo odpovědné osobě či poštou pošle na adresu vysílající organizace v ČR.
  4. Vysílající organizace formuláře zkontroluje, potvrdí a předá absolventovi studijní stáže.

  Pokyny pro jednotlivce
  Máte-li zájem o vydání dokladu o mobilitě, dojděte na své studijní oddělení a nechte si tento doklad vystavit.

  Pokyny pro vzdělávací instituce

  Vyplněné vzory Europass-mobility:

   


  Hledáte vhodné termíny či fráze v češtině nebo nebo v cizím jazyce pro vyplnění dokumentu Europass-mobilita? Doporučujeme slovník  (DISCO) nebo klasifikaci dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání ESCO (https://ec.europa.eu/esco/home).