Mobilita

 • je dokument, který zaznamenává evropskou studijní stáž (např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí, dobrovolnickou práci v nevládních organizacích)
 • vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.)
 • je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze jej vydat i zpětně
 • je součástí evropského pasu dovedností

Proč je dobré nechat si vystavit doklad o mobilitě?
Doklad o mobilitě poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli nebo škole podrobné informace o zahraničních zkušenostech, např. o kompetencích, které jste si osvojili. To je důležité zejména pro absolventy, kteří zatím nemají žádnou praxi.

Pokyny pro jednotlivce
Máte-li zájem o vydání dokladu o mobilitě, dojděte na své studijní oddělení a nechte si tento doklad vystavit.

Pokyny pro vzdělávací instituce

Postup při vydávání Europass-mobility:

 1. Vysílající organizace/národní agentura zprostředkovávající mobilitu zašle NCE ČR základní informace o studijní stáži prostřednictvím tabulky dat:
 2. NCE ČR pošle vysílající organizaci/národní agentuře formuláře Europass-mobilita spolu s přidělenými kódy a s pokyny k jejich vyplnění.
 3. Vysílající organizace vyplní část dokumentu Europass-mobilita a e-mailem pošle hostitelské organizaci (nebo vezme s sebou na přenosném disku odpovědná osoba či jednotlivý účastník mobility), která vyplní zbývající část, vytiskne, potvrdí a předá účastníkovi mobility nebo odpovědné osobě či poštou pošle na adresu vysílající organizace v ČR.
 4. Vysílající organizace formuláře zkontroluje, potvrdí a předá absolventovi studijní stáže.

Vyplněné vzory Europass-mobility:

Jako zdroj inspirace pro vhodné termíny či fráze doporučujeme Evropský slovník dovedností a kompetencí (DISCO II), který nabízí více jak 90 000 termínů a 8 000 vět popisujících odborné dovednosti ve dvanácti evropských jazycích. DISCO slouží všem, kteří potřebují rychlý, snadný a kvalitní překlad odborných kompetencí a termínů, např. při:

 • popisu praktických dovedností získaných během odborné stáže v zahraničí
 • sestavování a překládání životopisu (strukturovaného podle Europass-životopisu nebo jiných formátů životopisu)
 • čtení pracovních inzerátů, psaní motivačních dopisů