05.06.2012Letos dostane Europass – dodatek k osvědčení více než 60 tisíc absolventů středních škol

Školy, které chtějí svým žákům Europass – dodatek k osvědčení poskytnout, se nejprve prostřednictvím on-line formuláře registrují na webu Národního centra Europass ČR – www.europass.cz/zadosti. Na základě registrace získají heslo, s nímž se pak přihlašují do databáze objednávek dodatků. Podrobný návod na tisk dodatků z databáze Národního centra Europass ČR ve školním roce 2011/2012 najdete na www.europass.cz v Nápovědě.

Upozorňujeme, že Europass – dodatky k osvědčení k oborům vzdělání, které nenaleznete v naší databázi, již není pro letošní školní rok možné zpracovat.

Děkujeme za pochopení,

Vaše NC Europass ČR