Partneři

NCP EQF – Koordinační centrum pro Evropský rámec kvalifikací
www.eqf.cz

ECVET – Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
http://www.nuv.cz/projekty/ecvet

EQAVET – Zajišťování kvality v odborném vzdělávání
www.eqavet.cz

ReferNet – Informační síť zřízená Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP)
www.refernet.cz/

Eurodesk – Evropská informační síť pro mládež
www.eurodesk.cz/

EURES – Evropský portál pracovní mobility (práce v EU)
www.ec.europa.eu/eures/

Projekt K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
www.nidm.cz/k2

Euroguidance – Evropský program pro podporu poradenství
www.euroguidance.cz/

Stáže ve firmách
www.stazevefirmach.cz/

Stáže pro mladé
www.stazepromlade.cz/

Vzdělání.CZ – Server nejen pro studenty středních, vyšších a vysokých škol
www.vzdelani.cz/

Monster.cz – Práce, zaměstnání a volná místa v ČR i v zahraničí
www.monster.cz/

Národní tým expertů ECVET
www.ecvet-team.eu, www.ecvet-projects.eu

Kam po maturitě
www.kampomaturite.cz

Erasmus+
http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

Seminárky
www.seminarky.cz/

Dům zahraničních služeb
http://www.dzs.cz/

Národní informační centrum pro mládež
http://nicm.cz/

Integrovaný portál MPSV
https://portal.mpsv.cz/