Odkazy

Práce v EU

Databáze volných pracovních míst v celé Evropě
www.portal.mpsv.cz/eures

Rozcestník k personálním agenturám po celé ČR
www.personalniagentury.cz

Pracovní portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno

Pracovní portál Český informační server
www.prace.statnisprava.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.infoabsolvent.cz

Národní soustava kvalifikací – portál je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR
www.novyportal.narodnikvalifikace.cz

Studium v EU

Evropský portál pro mládež
www.europa.eu/youth

Evropská informační síť pro mládež EURODESK.CZ – nabídka možností práce, studia a dobrovolnických aktivit
www.eurodesk.cz

Jobstarter – německý program odborných stáží financovaný ESF
www.jobstarter.de
www.bmbf.de/en/2313.php

Informační portál pro výměnu zkušeností se studiem v zahraničí – údaje o hostitelských školách a jejich lokalitách
www.iris.siu.no

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
www.tandem.adam.cz

AFS Mezikulturní programy je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitosti v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie
www.afs.cz

Pro studenty VŠ

Stránky programu Erasmus+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

Portál mobility vědeckých pracovníků Euraxess (Researchers in Motion)
www.ec.europa.eu/euraxess

Uznávání vysokoškolských kreditů v EU
www.enic-naric.net

Pro školy

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
www.naep.cz

Databáze akreditovaných pracovišť přijímajících studenty na stáže
www.europemobility.eu

Evropská síť na podporu pracovních a studijních stáží v EU
www.euroapprenticeship.eu

Síť poskytovatelů odborného vzdělání v oblasti zahraniční obchod
www.netinvet.eu

Evropská unie

Oficiální internetové stránky Evropské unie
www.europa.eu

Stránky Cedefopu – Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx

Stránky Cedefopu k Europassu
www.europass.cedefop.europa.eu/cs/home

Vzdělávání, odborná příprava a mládež v EU
www.europa.eu/pol/educ/index_cs.htm

Vše o vzdělávání v EU (rozcestník k tematice evropských vzdělávacích programů a politik, celoživotního vzdělávání, informacím o vzdělávacích systémech jednotlivých zemí, ad.)
www.ec.europa.eu/education/index_en.htm

Stránky Národního ústavu pro vzdělávání k možnostem vzdělávání v EU
www.nuv.cz/vzdelavani-a-eu

Vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků
www.nuv.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz

Národní vzdělávací fond
www.nvf.cz

Fond dalšího vzdělávání
www.fdv.mpsv.cz

Stránky sítě ReferNet (Česká republika), založené Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy Cedefop
www.refernet.cz

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.infoabsolvent.cz

Centrum pro studium vysokého školství
www.csvs.cz

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání (National Academic Recognition Information Centre)
www.naric.cz/index_cz.shtml

Vzdělání.CZ – Server nejen pro studenty středních, vyšších a vysokých škol
www.vzdelani.cz

Informační centra pro mládež

ICM Brno ASK, Česká 11 (vchod ze Skrytá 2), 602 00 Brno
www.askcr.cz/icm

ICM Brno YMCA, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno
www.ymcabrno.cekit.cz

ICM Holešov, Sokolská 70, 769 01 Holešov
www.icmholesov.estranky.cz

ICM Hradec Králové, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové
www.icmhradeckralove.cz

ICM Cheb, Karlova 17, 350 02 Cheb
www.icmcheb.cz

ICM Ivančice, Kounická 70, 664 91 Ivančice
www.icmivancice.cz

ICM Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 4, 512 51 Lomnice nad Popelkou
www.icmlomnice.cz

ICM Náchod, Zámecká 243, 547 01 Náchod
www.icm-hnizdo.cz

ICM Olomouc, Janského 1, 779 00 Olomouc
www.icm.ddmolomouc.cz

ICM Orlová, Osvobození 797, 735 14 Orlová – Lutyně
www.ymcaorlova.cz/icm/index.php

ICM Pelhřimov, Hrnčířská 111, 39301 Pelhřimov
www.icmpelhrimov.cz

ICM Praha 8, Karlínské nám. 7, 180 00 Praha 8
www.ddmpraha.cz

ICM Prachatice, Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
www.oskrebul.cz/icm

ICM Prostějov, Komenského 17, 796 01 Prostějov
www.icmprostejov.cz

ICM Teplice, Masarykova 70, 415 01 Teplice
www.icm-teplice.cz

ICM Třebíč, L. Pokorného 20, 674 01 Třebíč
www.icmtrebic.cz

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál
www.icmbruntal.cz

ICM České Budějovice, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice
www.icmcb.cz

ICM Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
www.cesbrod.cz/group/icm

ICM Český Krumlov, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov
www.icmck.cpdm.cz

ICM Český Těšín, Ul. Zelená 3, 737 01 Český Těšín
www.petrklichelp.cz/icm

ICM Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.ddmvikyr.cz/icm

ICM Kladno, Litevská 2720, 272 08 Kladno
www.icmkladno.ic.cz

ICM Liberec (DDM Větrník), 5. května 36, 460 01 Liberec
www.vklub.ddmliberec.cz

ICM Slaný, Šultysova 518, 274 01 Slaný
www.ostrov-svc.cz/icm

ICM Mladá Boleslav, Purkyňova 224, 293 01 Mladá Boleslav
www.ddm-mb.cz/icm.php

ICM Ostrava, B. Martinů 17, 708 00 Ostrava-Poruba
www.informacni-centrum-pro-mladez.webnode.cz

ICM Pardubice (DDM DELTA), Gorkého 2658, 530 02 Pardubice
www.ddmdelta.cz/icm

ICM Plzeň, Martinská 3, 301 00, Plzeň
www.icmplzen.cz

ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice
www.icmjilemnice.cz