01.12.2013Kolik cizích řečí umíte?

Pokud alespoň jednu, patříte mezi téměř polovinu Čechů, kteří podle loňského průzkumu Eurobarometru ovládají alespoň jeden cizí jazyk. Ve znalostech cizích jazyků jsme tak obsadili 19. místo. Přitom naprostá většina Čechů zároveň uvádí, že učení se cizím jazykům je prospěšné.

Situace není o moc veselejší ani v případě cizojazyčných dovedností mladých lidí. V mezinárodním srovnání se i mladí Češi ve věku 15-34 let ohodnotili tak, že obsadili třetí nejhorší příčku v porovnání se zeměmi, kde angličtina není úředním jazykem. Aktivní znalostí jazyka jich disponuje jen 19 %, hůře dopadli jen Italové a Španělé.

Od loňska by se jazykové dovednosti dětí a mladých lidí mohly začít zlepšovat. Od školního roku 2013/2014 zavádějí povinně základní školy druhý cizí jazyk, a to podle svých možností, nejpozději však od osmé třídy. ČR se tak řadí k více než polovině zemí EU, které mají povinnou výuku druhého cizího ve stejném věku dítěte, a podporují tak princip mnohojazyčnosti.

Vede angličtina, následuje němčina a francouzština

V Evropské unii existuje 24 úředních jazyků. Přehled oficiálních a dalších jazyků, kterými si v jednotlivých evropských zemích mluví, najdete zde. Informaci o tom, jakými jazyky se mluví v kterých zemích, najdete zde.

Většina žáků a studentů si volí v první řadě angličtinu a za ní následuje němčina a francouzština. Za určitých okolností může být vhodná i volba jiných jazyků, především v závislosti na geografické poloze nebo ekonomických vazbách států, kdy znalost jazyků může zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Zajímá Vás, jak se řekne v evropských jazycích určité slovo?

Přehledný překladač najdete zde.

Poznáte podle ukázky, o jaký cizí jazyk jde?

Ukázky evropských jazyků – v psané i zvukové podobě – najdete např. na stránkách:  http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_cs.htm.

Víte, jaké jazykové dovednosti máte?

Úroveň svých jazykových znalostí zjistíte podle stupnice sebehodnocení v aplikaci Evropského jazykového portfolia. Vybrané popisy úrovní jsou doprovázené ilustrativními cvičeními, ve kterých si dovednosti můžete vyzkoušet.

Pomůckou pro výuku cizích jazyků je slovník dovedností a kompetencí DISCO (www.disco-tools.eu), který nabízí překlady dovedností a kompetencí v jedenácti evropských jazycích (češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, slovenštině, maďarštině, švédštině a litevštině). Slovník využijete při psaní životopisu nebo motivačního dopisu v cizím jazyce, kde potřebujete popsat své dosažené vzdělání, získané dovednosti, znalosti a kompetence nebo název povolání či pracovní pozice v cizím jazyce.

Další informace o tom, jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti, najdete zde.