Sebehodnocení jazykových dovedností

Evropské jazykové standardy (jazykové úrovně A1-C2) tvoří Společný evropský referenční rámec pro jazyky Rady Evropy. Ten slouží k hodnocení či sebehodnocení jazykových znalostí studentů v zemích EU.

Tabulka sebehodnocení ke stažení (v pdf)