Sebehodnocení jazykových dovedností

Evropské jazykové standardy (jazykové úrovně A1-C2) tvoří Společný evropský referenční rámec pro jazyky Rady Evropy. Ten slouží k hodnocení či sebehodnocení jazykových znalostí studentů v zemích EU.

Aplikace Ohodnoťte své jazykové dovednosti Vám pomůže odhadnout stupeň znalostí v jazycích, které znáte, dle šesti referenčních úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEF). Hodnocení probíhá v angličtině a vychází z výše uvedené tabulky Evropské úrovně – stupnice pro sebehodnoceníAplikace zábavnější formou zjišťuje, co všechno umíte. Byla vytvořena Evropským centrem pro moderní jazyky při Radě Evropy www.ecml.at
Prvním krokem je výběr jazyka, který chceme hodnotit. Zastoupeny jsou všechny současné evropské jazyky.
Následuje sada deseti až dvaceti otázek, které nám mají umožnit otestovat se v poslechu, čtení, ústní interakci, samostatném ústním projevu a v písemném projevu. Na výběr máme vždy možnost „Ano, umím“ nebo „Ne, ještě neumím“.
Po zodpovězení všech otázek se zobrazí tabulka, ve které jsou přehledně znázorněny výsledky rozdělené podle jednotlivých schopností. Orientace ve výsledcích je velice snadná a člověk hned zjistí, na jaké úrovni se pohybuje.