25.05.2019Jak zaznamenat stáž nebo dobrovolnickou zkušenost do dokumentů Europassu

Pokud jste byli v rámci svého studia na střední nebo vysoké škole na studijní nebo pracovní stáži nebo máte dobrovolnickou zkušenost, může vám to usnadnit hledání práce nebo brigády. Stáže i dobrovolnické aktivity si uveďte do životopisu a k němu přiložte dokumenty Europass-mobilita a Europass – mobilita pro dobrovolíky, které slouží jako doklad o získané praxi a které popisují absolvované stáže i vaše získané dovednosti.

Co o vás dobrovolnictví a stáž napoví zaměstnavatelům?

Při stáži a dobrovolnické činnosti získáte praktické zkušenosti a nové znalosti a dovednosti. Zaznamenáním dobrovolnických zkušeností nebo stáže budoucímu zaměstnavateli ukážete, že jste flexibilní, otevření novým výzvám a inovacím, schopní týmové práce, přizpůsobiví novému prostředí a kulturám a schopní poradit si v nových situacích. Právě tyto dovednosti a zkušenosti vás mohou odlišit od ostatních uchazečů o stejnou pozici.

Životopis

Stáž a dobrovolnickou zkušenost zaznamenejte do životopisu části Pracovní zkušenosti. Uveďte zde, jakou pozici jste zastávali, v které organizaci, co jste měli na starosti, jaké byly vaše úkoly a v jakém oboru nebo sektoru tato práce nebo stáž byla.

Do kolonky Osobní dovednosti pak uveďte všechny získané dovednosti: jazykové, organizační, komunikační, odborné nebo IT. On-line editor životopisu vám napoví, jak jednotlivé kolonky vyplnit. Buďte vždy konkrétní a uvádějte dovednosti i konkrétní příklady toho, jak jste je získali (např. velmi dobré koordinační dovednosti získané při organizaci setkání externích dobrovolníků, plánování akcí v uprchlickém centru, přípravě programů pro děti).

Dokumenty Mobilita a Mobilita pro dobrovolíky slouží jako doklady o získané stáži a praxi, a je proto dobré je přiložit k životopisu nebo ukázat při pracovním pohovu. Oba dokumenty popisují všechny činnosti vykonávané na pracovišti i další získané dovednosti, např. komunikační nebo organizační, jazykové, sociální nebo počítačové schopnosti.

Mobilita

Doklad o stáži nazvaný Europass-mobilita získá každý, kdo takovouto stáž v zahraničí absolvoval. V českém a/nebo anglickém jazyce ho automaticky vydává zdarma vysílající škola v ČR ve spolupráci s přijímající organizací v zahraničí. Více informací o tomto dokladu najdete na http://www.europass.cz/mobilita/.

Mobilita pro dobrovolníky

K potvrzení dobrovolnické praxe slouží dokument Europass – mobilita pro dobrovolníky. O vystavení dokumentu si může zažádat každý, kdo absolvoval národní nebo mezinárodní dobrovolnickou stáž, u organizace, která ho na stáž vyslala, nebo u přijímající organizace, a to i zpětně. Formulář dokumentu lze v češtině a angličtině stáhnout na http://www.europass.cz/mobilita/europass-mobilita-pro-dobrovolniky/.

Příklady vyplněných dokumentů:

Další informace a podklady