02.02.2018Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti

Do části životopisu popisující osobní dovednosti patří i ty jazykové. Uveďte zde svůj mateřský jazyk, získané jazykové certifikáty a jazykovou úroveň ve všech cizích jazycích. Tu definujte podle Evropského referenčního rámce na stupnici A1-C2. S tímto označením pracuje většina personalistů, takže budou mít jasnou představu, jak na tom s angličtinou, němčinou nebo jiným cizím jazykem jste.

Certifikáty a maturitní zkouška

V případě, že máte certifikát z cizího jazyka, uveďte ho v kolonce certifikáty nebo osvědčení. Na každém certifikátu naleznete označení dosažené jazykové úrovně. Máte-li maturitu z cizího jazyka, jsou vaše dovednosti na úrovni B1.

Sebehodnocení jazykových dovedností

I když nemáte z cizího jazyka žádnou zkoušku, zkuste správně ohodnotit, na jaké úrovni jste schopni psát, číst, mluvit a čemu rozumíte v cizích jazycích. Výhodou životopisu Europassu je, že v on-line editoru naleznete u každé dovednosti stručný popis dané úrovně.

Tabulku s úrovněmi A1-C2 najdete i samostatně na webu Europassu.

 

Popisy si pečlivě pročtěte a vyberte ten, který nejvíce odpovídá Vašim reálným dovednostem, např.: umím vyprávět příběh, přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. Zkuste si doma danou situaci vyzkoušet. Nebojte se uvádět i dílčí dovednosti a znalosti cizích jazyků, právě ty Vás mohou odlišit od dalších uchazečů o práci. V případě, že rozumíte, když někdo mluví německy nebo francouzsky, ohodnoťte se pouze v kolonce porozumění. Může se stát, že získáte danou práci právě proto, že umíte anglicky, ale ještě dovedete číst a psát e-maily v německém jazyce.

Nikdy se nepodceňujte ani nepřeceňujte. Personalista nebo Váš budoucí zaměstnavatel může vždy během pracovního pohovoru začít mluvit v cizím jazyce a Vaše dovednosti tak reálně ověřit. Časté jsou i on-line jazykové testy, které vyplníte na počítači doma v rámci prvního kola pracovního pohovoru.

 

Příklad vyplněného životopisu

 

Jazykový pas

V případě, že máte více certifikátů, znáte více než tři světové jazyky nebo jste měli možnost strávit hodně času v zahraničí, kde jste si rozvíjeli jazykové dovednosti, vyplňte si Europass – jazykový pas. Ten si můžete přinést s sebou na pracovní pohovor, zaslat jej jako přílohu životopisu nebo vložit do svého portfolia dokumentů.  Vzor vyplněného jazykového pasu a vstup do on-line editoru, kde můžete jazykový pas vyplnit, naleznete na http://www.europass.cz/jazykovy-pas/.

 

Portfolio dokumentů Europassu (včetně jazykového pasu).

 

Rady a tipy pro vyplnění životopisu:


Životopis Europassu

Tabulka sebehodnocení jazykových dovedností ke stažení (v pdf)


Rady a tipy vycházejí z konzultací s personalisty (leden 2018).