07.01.2014Jak se zapojit do Erasmu+?

Využijte nových seminářů a konzultací dostupných i v regionech k aktuálnímu termínu pro podání žádostí o grant – do 30.dubna 2014. Určeno pro pracovníky různých typů organizací a institucí působících ve vzdělávání a práci s mládeží.

Jak se můžete aktuálně zapojit do programu Erasmus+?

-       do mezinárodní spolupráce Klíčová akce 2 (strategická  partnerství) se mohou zapojit všechny typy organizací působící v oblasti vzdělávání a práce s mládeží v aktuálním termínu pro podání žádostí tedy ke 30. dubnu 2014.

-       organizace působící v sektoru práce s mládeží mohou ke 30. dubnu podat žádosti v rámci Klíčové akce 1 (mezinárodní Výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba a Mobilita pracovníků s mládeží) a Klíčové akce 3 (Strukturovaný dialog).

Všechny informace potřebné pro podání žádosti naleznete v jednotlivých částech webové stránky na www.naerasmusplus.cz.

 

Potřebujete se dále poradit? Jaké máte možnosti?

1)      Oslovit konzultanty pro jednotlivé sektory nebo využít termíny seminářů a konzultací zaměřených na vybraný sektor

2)      Navštívit praktický seminář „Zapojte se napříč Erasmem+“ k termínu podání žádosti do 30.dubna 2014 (v prostorách Domu zahraniční spolupráce)

Vybrete si vhodný termín:

12.4. víkendový seminář – registrace a informace zde

14.4. dopolední seminář – registrace a informace zde

16.4. odpolední seminář – registrace a informace zde

22.4. dopolední seminář – registrace a informace zde

23.4. odpolední seminář – registrace a informace zde

 

3)      Využít regionálních konzultací

Hodinka s Erasmem+ (regionální konzultace)

Možnost konzultace přímo v regionu k připravované žádosti o grant v programu Erasmus+ před jejím podáním ke 30.4.2014.

Konzultovat lze napříč všemi sektory a klíčovými akcemi Erasmus+.

Akce je otevřená všem pracovníkům různých typů organizací a institucí působících ve vzdělávání a práci s mládeží.

Pořádá Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Krajskými úřady.

 

Vybrat si můžete jedno z nabízených míst konání, akce se koná v prostorách Krajských úřadů:

10.4. KrU Brno 11-13 hod.

11.4. KrU Ostrava 9-11 hod.

11.4. KrU Zlín 13-15 hod.

15.4. KrU Liberec 9-11 hod.

22.4. KrU České Budějovice 15-17 hod.

24.4. KrU Karlovy Vary 11-13 hod.

28.4. KrU Hradec Králové 9-11 hod.

28.4. KrU Jihlava 14-16 hod.

Registrace a informace k regionálním konzultacím jsou zde.