06.06.2013Jak se připravit na pohovor

 • Nejprve si zjistěte informace o společnosti nebo firmě, kde chcete pracovat, a také o pracovní pozici, o kterou se ucházíte.
  Většinou postačí projít informace na webových stránkách firmy.
 • Zformulujte si předem své odpovědi týkající se motivace k vykonávání nabízené práce.
  Pravděpodobně se Vás při pohovoru zeptají na to, proč se o tuto pozici zajímáte, co můžete firmě nabídnout nebo proč by si měli vybrat právě Vás.
 • Připravte si doplňující otázky.
  Personalisté často uchazečům dávají prostor pro jejich dotazy. Mohou to být otázky týkající se nabízené pozice, např. s kým budete spolupracovat, kdo bude Váš přímý nadřízený, jaké úkoly budete v rámci budoucí práce plnit.
 • Připravte si s sebou životopis, případně další dokumenty, které dokládají Vaše znalosti a dovednosti.
  Z evropského pasu dovedností si můžete vybrat relevantní doklady a ty k pohovoru vytisknout a přiložit k životopisu. Jde např. o jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu a další doklady, jako např. certifikáty, diplom, vysvědčení nebo doklady o stáži.
 • Pokud se ucházíte o pozici, kde je požadována znalost cizího jazyka, připravte se na to, že část pohovoru může proběhnout v cizím jazyce, nejčastěji v angličtině.
  Předem si proto oprašte své jazykové dovednosti a naučte se odborná slovíčka, která se v dané oblasti používají. V případě, že nevíte, jakou máte úroveň v jazykových dovednostech, zjistěte a vyzkoušejte si je ZDE.
 • Zformulujte si předem své slabé a silné stránky.
  Buďte sebekritičtí, ale mějte na paměti, že nikdo není dokonalý. I přílišnou pečlivost či hyperaktivitu můžete zmínit jako vaše slabosti, které vám ale ve skutečnosti mohou být k dobru.
 • Zamyslete se nad tím, čeho chcete dosáhnout za pět nebo deset let a připravte si odpověď na tuto otázku.
  Touto otázkou personalista cíleně zjišťuje, jaké jsou vaše ambice a cíle, jak moc chcete růst a stoupat na kariérním žebříčku i jaké jsou vaše plány v osobním životě. Cílevědomost je vítaná a je dobré ukázat, že víte, co chcete.
 • Připravte si odpovědi na mezery nebo nejasnosti ve Vašem životopise, kterých si personalista zřejmě všimne a zeptá se na ně.
  Vždy mějte připraveno vysvětlení, kterým časté střídání zaměstnání nebo dlouhou mezeru, kdy jste nepracoval ani nedělal nic jiného, obhájíte.
 • Zamyslete se předem nad očekávanou výší platu,
  ať nejste zaskočeni, až Vám takovou otázku personalista položí.
 • Připravte se předem na další otázky, které mohou při pohovoru zaznít:
  1. • O jaké jiné nabídky práce se zajímáte?
   • Proč opouštíte svou současnou práci?
   • Co Vás v posledním zaměstnání nejvíce bavilo nebo naopak Vám naopak vadilo?
   • Co bylo ve Vašem posledním zaměstnání nejsložitější?
   • Upřednostňujete práci v týmu nebo samostatnou práci? Jste týmovým hráčem?
   • Jste odolný(á) vůči stresu?
   • Jakým způsobem si zvyšujete Vaši profesní kvalifikaci?
   • Jak dlouho byste chtěl(a) pracovat pro naši společnost?
   • Čeho chcete v kariéře dosáhnout?
  Další tipy a rady, jak se připravit na pohovor, najdete ZDE.
  Národní centrum Europass v roce 2012 pořádalo pro klienty na vybraných akcích a veletrzích pohovory nanečisto, kde si mohli lidé vyzkoušet pracovní pohovor, dokonce i v angličtině, a dostali zpětnou vazbu, jak si při něm vedli. Článek o průběhu těchto pohovorů a o nejčastějších chybách klientů na nich si přečtěte ZDE.
  Další rady a tipy – například jak napsat motivační dopis nebo jak vyplnit životopis najdete zde.