30.07.2013Jak jsou školy spokojené s novou podobou webu

V červnu 2013 jsme oslovili střední školy v ČR, odebírající Europass Newsletter, se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku pro získání zpětné vazby na služby Národního centra Europass ČR.

Zajímalo nás, jak hodnotí novou grafickou i obsahovou podobu webových stránek www.europass.cz. Průzkumu se do uzávěrky šetření v polovině července 2013 zúčastnilo 214 škol ze všech krajů ČR. V dotazníku jsme jim pokládali čtyři uzavřené otázky a v závěru ponechali otevřený prostor pro námitky, postřehy a komentáře.

Výsledkový graf:

A jak šetření dopadlo? Z odpovědí na uzavřené otázky vyplynulo, že školy jsou až na výjimky s novou podobou webu spokojené (otázky uvedeny v grafu). V oddílu pro postřehy mimo jiné oceňovaly průběžnou aktualizaci informací na stránkách, po obsahové stránce hodnotily pozitivně „dostatek jasných a srozumitelných informací“, z hlediska formálního vyzdvihovaly především „přehlednost a moderní vzhled stránek“, z námětů či připomínek lze uvést např. poptávku po „větší interaktivitě stránek“ či námět na „umístění loga Europassu na stránky (ve vyšším rozlišení či v křivkách)“.

Jsme rádi, že je rekonstruovaný web vnímán pozitivně, připomínky a podněty k nové podobě webu jsou pro nás jedním z vodítek k dalšímu zlepšování našich služeb. Chcete-li nám dát také zpětnou vazbu, připomínáme, že i Vy máte možnost zúčastnit se dotazníkového šetření pro veřejnost na tomto odkazu.