15.01.2014Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti?

Jazykové dovednosti jsou důležitou informací pro budoucího zaměstnavatele a je důležité si je umět řádně vyplnit do životopisu. V Europass životopisu si vyplníte jazykové dovednosti do oddílu „osobní dovednosti“. Výhodou Europassu je, že u jazykových dovedností rozlišuje jednotlivé dovednosti cizích jazyků – tedy poslech, čtení, mluvení a psaní. Do životopisu si nezapomeňte zaznamenat všechny získané certifikáty i všechny dovednosti cizích jazyků, o kterých nemáte žádný doklad. Tyto dovednosti si  ohodnoťte  pomocí sebehodnocení a označte pomocí úrovní A1-C2. Úroveň jednotlivých dovedností se přitom mohou u jednoho člověka lišit, někdo např. lépe mluví než čte atd.

Nezapomeňte si do životopisu zaznamenat i všechny dílčí dovednosti, které jste získali neformální cestou. Byli jste například na brigádě ve Francii a Vaše dovednosti odpovídají v mluvení úrovni A2? I taková dovednost se počítá a je na místě si ji vyplnit do životopisu. Informace o úrovních najdete na www.europass.cz/sebehodnoceni.

Jak zjistíte, jakou úroveň jazykových dovedností máte?

Úroveň jazykových dovedností si můžete zjistit například na stránkách www.evropskejazykoveportfolio.cz. Tam najdete aplikaci evropského jazykového portfolia, která je určena pro všechny lidi, kteří se učí cizí jazyky a chtějí si o svých pokrocích v jazyku a praktických zkušenostech s jazyky vést záznam. Do aplikace si můžete ukládat různé práce a certifikáty, zjistit si svou úroveň v jednotlivých dovednostech a ověřit si ji pomocí testů, komunikovat s učitelem a vytisknout jazykový pas, další z dokumentů Europassu.

Aplikace Ohodnoťte své jazykové dovednosti Vám pomůže odhadnout stupeň znalostí v jazycích, které znáte, dle šesti referenčních úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEF). Hodnocení probíhá v angličtině a vychází z tabulky Evropské úrovně – stupnice pro sebehodnoceníAplikace zábavnější formou zjišťuje, co všechno umíte. Byla vytvořena Evropským centrem pro moderní jazyky při Radě Evropy www.ecml.at
Prvním krokem je výběr jazyka, který chceme hodnotit. Zastoupeny jsou všechny současné evropské jazyky.
Následuje sada deseti až dvaceti otázek, které nám mají umožnit otestovat se v poslechu, čtení, ústní interakci, samostatném ústním projevu a v písemném projevu. Na výběr máme vždy možnost „Ano, umím“ nebo „Ne, ještě neumím“. Po zodpovězení všech otázek se zobrazí tabulka, ve které jsou přehledně znázorněny výsledky rozdělené podle jednotlivých schopností. Orientace ve výsledcích je velice snadná a člověk hned zjistí, na jaké úrovni se pohybuje.


 

Rady a tipy, jak napsat životopis, motivační dopis, jak se připravit na pohovor a další najdete na webu http://www.europass.cz/co-je-europass/rady-a-tipy/.

Další informace najdete v článku K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?