01.12.2013Europass se připojuje k Evropskému roku občanů, který v roce 2014 pokračuje

Rok 2013 byl ve znamení Evropského roku občanů. A bude jím opět i v roce 2014! S tímto rozhodnutím seznámila účastníky závěrečné konference Evropského roku občanů v prosinci 2013 ve Vilniusu místopředsedkyně Evropské komise a komisařka zodpovědná za oblast spravedlnosti, základních práv a občanství Viviane Readingová.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso k tomu dodal, že i přes opakovaná jednání nebyly jednotlivé zúčastněné instituce a další subjekty schopny se dohodnout na jednom společném tématu pro rok 2014. Uveďme, že mezi návrhy byl například “Evropský rok sladění pracovního a rodinného života“ nebo „Evropský rok mládeže“. Velmi důležitou roli v konečném důsledku hrály i volby do Evropského parlamentu, jediné evropské instituce přímo volené občany EU, které se konají v květnu 2014.

I pro letošní rok tak zůstávají prioritami následující témata - jak by se Evropa měla rozvíjet do budoucna, jaké reformy musí být zavedeny a co konkrétního by se mělo zlepšit v každodenním životě občanů EU. Více informací najdete na stránkách Evropského roku občanů a Zprávy o občanství EU 2013.

Europass přispívá k právu volně cestovat po Evropě

Evropský rok občanů je spojen i s možnostmi volnéhocestování a pohybu po Evropě. K usnadnění cestování nejen za prací a studiem přispívá i Europass se svými dokumenty, kterými můžete prokázat své dovednosti, znalosti a kompetence, a to včetně těch, které získáte při neformálním vzdělávání, např. během volnočasových aktivit, na různých kroužcích, při dobrovolnické práci, brigádě atp.

V rámci pokračujícího Evropského roku občanů bychom rádi navázali na svou přechozí spolupráci s dalšími evropskými iniciativami, sítěmi a dalšími organizacemi zaměřenými na mládež, mezi které patří např. Eurodesk, Euroguidance, Eures nebo Evropský rámec kvalifikací (EQF).

V roce 2013 jsme začali spolupracovat také s Národním informačním centrem pro mládež (NICM), které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z oblastí vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně – patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Stejně jako Národní centrum Europass je NICM součástí Národního ústavu pro vzdělávání. V roce 2014 naše spolupráce pokračuje – své služby veřejnosti prezentujeme na společných akcích a také připravujeme společně výukové materiály pro základní a střední školy a pro lektory volnočasových aktivit představující možnosti využití Europassu a NICM.

S Europassem se setkáte i letos na akcích pořádaných v rámci Evropského roku občanů, bližší informace o akcích najdete na www.europass.cz/kontakt/kalendar-akci.

Chcete studovat, cestovat, pracovat, podnikat, vzdělávat se nebo vyvíjet dobrovolnickou činnost v zahraničí? Prohlédněte si rozcestník, který Vám poskytne výběr užitečných odkazů na konkrétní webové stránky organizací, které zajišťují nebo zprostředkovávají poradenství, studium pro mladé, konkrétní nabídky práce nebo dobrovolnické aktivity.