10.05.2012Europass představil vyšším odborným školám dodatky k osvědčení s uvedenou úrovní EQF (Evropského rámce kvalifikací)

Na Valné hromadě Asociace vyšších odborných škol, konané 19. dubna 2012 v Praze se zástupci škol dozvěděli bližší informace o vydávání dodatků k diplomu a dodatků k osvědčení. Některé školy jsou totiž zároveň střední školou i vyšší odbornou školou a vydávají dva druhy dodatků – dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu. 

Rozdíl mezi vydávanými dodatky popisuje Ester Franzová z Národního centra Europass takto: „Zatímco dodatky k osvědčení, tedy maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu, připraví na vyžádání školy Národní centrum Europass (NCE) a škola si je pak pro své žáky vytiskne sama na hlavičkové papíry získané v regionálních konzultačních centrech nebo v NCE, dodatky k diplomu jsou určené pro absolventy vyšších odborných a vysokých škol, škola je vydává sama a to, zda je bude vydávat, je pro školy dobrovolným rozhodnutím.“  Oba dodatky přitom usnadňují pochopení významu osvědčení a diplomu a obsahu dosaženého vzdělání v případě, že se člověk uchází o brigádu, práci nebo stáž v cizí zemi.

Zbývající část článku si přečtěte ZDE.