20.02.2013Europass nabízí inovovaný životopis a evropský pas dovedností

Po osmi letech od vzniku jednotných evropských formulářů nabízí od ledna 2013 Europass inovovaný formulář životopisu. Do vzhledu a funkčnosti nového formuláře i jeho editoru se promítly návrhy zástupců jednotlivých Národních center Europass, zástupců Evropské komise, ale i připomínky jednotlivých uživatelů – studentů, absolventů, zástupců zaměstnavatelů, personálních poradců atd. Upravený životopis by tak měl lépe odpovídat současným potřebám zájemců o vytvoření životopisu i požadavkům personalistů. Nový životopis si lze přímo vyplnit on-line  nebo stáhnout a vyplnit v počítači.

Nový on-line editor životopisu má novou grafickou podobu, která nabízí jasnější rozdělení jednotlivých oddílů, zjednodušení nadpisů a popis pro snazší orientaci při vyplňování životopisu. Nový životopis také umožňuje vyplnění nových kontaktních informací (osobní webová stránka/blog/IM) a informací, které vedou k ucelenějšímu pohledu na to, co daný uchazeč umí. Životopis si můžete vyplnit na adrese www.europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose.

Europass mění i strukturu svých dokumentů

Spolu s novým životopisem dochází od ledna 2013 také ke změně ve struktuře dokumentů Europassu. Dosavadních pět dokumentů bylo přeskupeno – životopis zůstává i nadále jako samostatný dokument a další čtyři dokumenty, tedy jazykový pas, doklad zaznamenávající mobilitu, dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu (doklady vysvětlující dosaženou kvalifikaci a vzdělání), jsou součástí nové složky pojmenované evropský pas dovedností.

Evropský pas dovedností (European Skills Passport – ESP) je on-line přístupná složka, do které si můžete uložit různé dokumenty, jako např. kopie jazykových a dalších certifikátů, státních zkoušek, vysvědčení, dodatku k osvědčení nebo diplomů. Jeden či více dokumentů lze vkládat i do příloh samotného  životopisu. Pas dovedností informuje o vašich dovednostech a kvalifikacích a je vhodným doplňkem nového životopisu. Evropský pas dovedností vám umožní vést si své doklady přehledně a na jednom místě – už nebudete shánět kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu. Nová aplikace ESP je přitom velmi jednoduchá a návodná. ESP si můžete vyplnit on-line na www.europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/esp/compose.

Životopis si vyplnilo už více než 35 milionů lidí v Evropě

Dokumenty Europassu, které mají za cíl usnadnit uchazečům o práci, brigádu nebo stáž srozumitelně a jasně prezentovat své schopnosti a dovednosti, využívají v Evropě miliony lidí. Životopis si například za dobu trvání Europassu z webu stáhlo nebo on-line vyplnilo přes 35 milionů lidí. Počet uživatelů dokumentů Europassu se také stále zvyšuje, přičemž v průběhu času stoupá procento lidí, kteří si životopis vyplňují on-line.

Graf: Počet on-line vyplněných a stažených Europass-živopisů v Evropě v letech 2005-2012