14.12.2013Europass a Eurodesk společně v Euroškole!

U příležitosti předávání výhry v soutěži pro žáky středních škol jsme společně se sítí Eurodesk navštívili Euroškolu v České Lípě, Střední odbornou školu s. r. o. Právě jejich skupina žáků získala v naší podzimní soutěži nejvíce hlasů a vyhrála nejen hru „Evropa – otázka a odpovědi“, ale i seminář o Europassu! Žáci této školy dokumenty Europassu velmi dobře znají, pracují s nimi v hodinách (např. s životopisem) a absolventi dostávají Europass – dodatek k osvědčení po ukončení studia. Spojili jsme se proto s evropskou sítí Eurodesk a společně jsme studentům představili vzdělávací modul SYTYKIA – o Evropské unii a možnostech mladých lidí.

Během 90 minut si skupina 29 žáků vyzkoušela své znalosti formou různých kvízů a úkolů ve skupinách a v publikaci Experience Europe si měla si možnost přečíst zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo se stali dobrovolníkem. Studenti se dozvěděli zajímavé informace o Evropské unii a dostali prostor k vyjádření svého názoru. Obsah modulu SYTYKIA koresponduje s průřezovým tématem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“.

Soutěž Europassu byla vyhlášena na podzim loňského roku. Studenti středních škol mohli prostřednictvím sítě facebook vkládat své fotografie z brigád a letních stáží a zaujmout tak příznivce facebookové stránky Europass. Jednotlivé příspěvky mohli hodnotit soutěžící, ale i široká veřejnost přímo na facebooku. Fotografie měly přiblížit zážitky z brigády nebo stáže během zahraničního pobytu a dokumentovat tak, co jim tato zkušenost přinesla do osobního či profesního života v odborných nebo jazykových dovednostech. Získané dovednosti a zkušenosti mají účastníci stáží zaznamenány v dokumentu Europass – mobilita.