25.05.2015DVD pro učitele a lektory

V červnu 2015 vydalo Národní centrum Europass DVD nazvané S Europassem se neztratíte, určené zástupcům středních škol, informačních center pro mládež, evropských aktivit a sítí, úřadů práce i odborné veřejnosti. Najdete tu informace a praktické návody, které můžete využít při práci se žáky středních škol a s mladými lidmi při hledání práce nebo volnočasových aktivitách.

Cílem DVD je pomocí různých typů dokumentů zábavnou a interaktivní formou šířit informace o dokumentech Europassu mezi žáky a absolventy středních škol, mladé lidi chystající se pracovat nebo studovat v zahraničí, uchazeče o práci a další lidi, kteří potřebují umět srozumitelně popsat svou kvalifikaci a prokázat své znalosti a dovednosti. Uživatelé se z obsahu DVD dozvědí nejen o tom, o tom, co je Europass, k čemu se dá využít a jakým způsobem vyplnit životopis, ale také získají informace o dalších evropských aktivitách podporujících mobilitu (například o Evropském rámci kvalifikací – EQF).

Na DVD najdete různé typy a formy informací a praktických návodů:

  • videa a videonávody, které diváka seznámí s tím, Co je Europass, jaké dokumenty lze získat a jak tyto dokumenty využít
  • letáky a informace do kapsy – stručné a přehledně strukturované informace nebo názorné infografiky
  • prezentace v programu PowerPoint
  • tipy pro práci s Europassem – inspirativní tipy pro učitele středních škol, které lze využít při výuce a které se skládají ze dvou částí (pro žáky a pro učitele)
  • dokumenty Hrajte si s Europassem, které mohou vedle učitelů středních škol využít také lektoři volnočasových aktivit k inspiraci pro krátké, několikaminutové interaktivní úkoly pro mládež
  • dokumenty Krok za krokem, které podrobně zachycují postup při vyplňování nebo aktualizaci jednotlivých dokumentů Europassu a které jsou pro snazší orientaci proloženy náhledy webových stránek
  • vzory dokumentů v českém i cizích jazycích.

Obsah DVD je strukturován podle jednotlivých dokumentů Europassu takto a je k dispozici také online:

 

Co je a pro koho je Europass

Vyplňte si životopis a motivační dopis

Životopis

Motivační dopis

Co si přidat k životopisu

Evropský pas dovedností

Jazykový pas

Mobilita

Dodatek k osvědčení

Dodatek k diplomu (VOŠ)

DVD bude k novému školnímu roku 2015/2016 k dispozici všem českým středním školám a také informačním centrům pro mládež. V případě, že máte o DVD Europassu zájmu, kontaktujte nás na adrese europass@nuv.cz.