16.04.2014Dokument Europass-mobilita dostalo loni téměř 3500 lidí

V roce 2013 obdrželo dokument Europassu, který zaznamenává evropskou studijní stáž, dohromady 3396 lidí. Tento doklad obsahuje podrobné informace o Vaší stáži, např. studijním pobytu v rámci výměnného programu, odborné praxi v zahraničí, dobrovolnické práci v nevládních organizacích, dále o aktivitách, které jste během stáže vykonávali, a zejména o znalostech a dovednostech, které jste během stáže získali (pracovní, jazykové, počítačové organizační, sociální znalosti a dovednosti).

Ze statistiky loňských držitelů dokladu o mobilitě je patrné, že nejčastěji na stáž vyjížděli do Německa (čtvrtina držitelů dokladu), Velké Británie (17 %) a na Slovensko (10 %). Nejčastěji se držitelé Europass-mobility účastnili stáží v délce do čtyř týdnů, méně častěji delších, většinou o doklad žádali lidé ve věku 15-20 let (72 %) a dále 21-25 let (15 %). V naprosté většině se žadatelé o doklad o mobilitě účastnili stáže v rámci programu Leonardo (86 %), následoval program Erasmus a Comenius.

Dokument Europass-mobilita vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.), je možné jej vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU. Tento doklad je vhodné přiložit k životopisu, např. do složky nazvané evropský pas dovedností, a pomocí něho prokázat své znalosti a dovednosti, které jste během stáže získali.

Více informací najdete zde.