01.06.2014Dodatky k osvědčení pro 65 tisíc absolventů

Téměř 65 000 absolventů středních škol a učilišť dostane na konci školního roku Europass – dodatek k osvědčení, který doplňuje jejich maturitní vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list a popisuje úroveň a obsah studia držitele. Dodatek dostane absolvent v českém a jednom cizím jazyce (anglickém, německém nebo francouzském). Největší zájem je o dodatek v angličtině, který obdrží téměř 60 tisíc absolventů. Dodatek v němčině obdrží přes 4 000 žáků. Dodatky svým absolventům vydává letos 621 škol (téměř polovina všech středních škol), v roce 2013 to bylo 595 a v roce 2012  571 škol.

Většina dodatků k osvědčení je v databázi k dispozici a lze si je stáhnout kdykoliv do konce školního roku. Oproti loňskému roku došlo na dodatcích k osvědčení k drobným změnám. Na základě zpětné vazby od středních škol v loňském roce jsme změnili datování na dodatcích, které mají letos datum ve znění: „Vydáno pro školní rok 2013/2014“. Všechny dodatky, které jsme vydali ve spolupráci se školami vloni a dříve, jsou však stále platné a nebudou se měnit. Také jsme po konzultacích s odbornými garanty jednotlivých oborů Národního ústavu pro vzdělávání změnili tabulku s informacemi o délce studia, která již neobsahuje podíly teorie a praxe.