06.04.2017Dodatky k osvědčení je možné umístit na webové stránky škol

Dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze (edo.europass.cz) pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, například je uveřejnit na webových stránkách školy. Dodatky tak mohou sloužit nejen čerstvým absolventům školy, ale i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (se stejným názvem i kódem oboru). Školní rok na dodatku totiž informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Vedle absolventů škol mohou dodatky na webových stránkách středních škol posloužit i jako informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Žáci základních škol, kteří se rozhodují o dalším studiu, se díky údajům uvedeným na dodatcích dozvědí, jaké schopnosti a dovednosti studiem daného oboru získají a jakou práci mohou po absolvování školy vykonávat. Dodatky k osvědčení obsahují výčet obecných a odborných kompetencí, které žáci při studiu získají, nebo jejich možné profesní uplatnění a národní nebo mezinárodní úroveň osvědčení (podle ISCED nebo EQF). Pro samotné školy proto může být uveřejnění dodatků k osvědčení na stránkách škol  formou propagace při náboru žáků.

 

Informace na webové stránky škol

Pokud se školy rozhodnou pro elektronickou formu vydávání dodatků, lze k uveřejněným dodatkům na webu školy přidat informace pro absolventy, které jim upřesní, co dodatek je, jak ho využijí a kde si o něj mohou zažádat v případě, že ho nenašli na stránkách školy.

Text k uveřejnění na web školy:

——————————————-

Europass – dodatek k osvědčení

Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání.

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády doma i v zahraničí.

Dodatky v češtině a v cizím jazyce jsou volně ke stažení pro absolventy daných oborů vzdělání (stejný kód a název oboru jako na Vašem absolventském vysvědčení). Pokud jste na našich stránkách dodatek ke svému oboru nenašli, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2

——————————————-

Názorný příklad informací o dodatcích a uveřejněných dodatků na webu školy najdete např. na https://www.gyoa.cz/europass/europass-dodatek-k-osvedceni/