Jednotlivci

Postup:

 1. Žadatel vyplní a podepíše žádost jednotlivce o vydání Europass-dodatku k osvědčení:
 2. Žadatel připojí kopii osvědčení (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučního listu, vysvědčení o maturitní zkoušce).
 3. Pošle elektronickou poštou na adresu europass@nuv.cz nebo fyzicky na adresu:
  Národní centrum Europass ČR
  Weilova 1271/6
  102 00 Praha 10
 4. Po zpracování žádosti NCE bude dodatek zaslán poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Kolik stojí vystavení Europass-dodatku k osvědčení? Kolik stojí vystavení Europass-dodatku k osvědčení?
Vystavení všech dokumentů Europassu je BEZPLATNÉ!

Doba vystavení:

 • V případě, že Vámi požadovaný dodatek k osvědčení již existuje (viz seznamy vytvořených dodatků dále), včetně Vámi požadované jazykové mutace, proběhne vystavení dodatku nejdéle do 14 dnů od obdržení Vaší žádosti.
 • Pokud dodatek neexistuje, musí NC Europass zažádat o jeho vystavení garanty oborů Národního ústavu pro vzdělávání a následně nechat dodatek přeložit.

   

 • Seznamy hotových dodatků jsou průběžně aktualizovány.

Seznamy vytvořených Europass-dodatků k osvědčení:
Obory vzdělání podle rámcových vzdělávacích programů, platné od roku 2007
Obory vzdělání platné v letech 2001 – 2012*
Obory vzdělání platné před rokem 2001

   

 • poslední absolventi ve školním roce 2014/2015