Dodatek k osvědčení

 • dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
 • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v angličtině, němčině, francouzštině)
 • lze přiložit k životopisu

Výhody dodatku k osvědčení

 • Dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání.
 • Dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí.
 • Zaměstnavatelé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia.

Jak získáte dodatek k osvědčení?

Národní centrum Europass ČR spravuje databázi dodatků https://edo.europass.cz, která:

 • středním školám nabízí možnost vydávat dodatek svým absolventům
 • individuálním žadatelům umožňuje vyplnit online žádost o vydání dodatku (individuální žadatelem je ten, kdo dodatek nezískal ve škole či má zájem o jinou jazykovou verzi)

 

Vzory dodatků k osvědčení


Co znamenají údaje ISCED 2011 a EQF na dodatku?

 • Dodatek obsahuje informaci o dosaženém stupni vzdělání, a to prostřednictvím stupnice EQF (Evropský rámec kvalifikací) a mezinárodní klasifikace ISCED.
 • Jak ISCED, tak EQF třídí úrovně vzdělání a kvalifikací v mezinárodním měřítku. ISCED se orientuje spíše na délku studia, EQF na jeho výsledky.
 • Údaj o úrovni EQF bude od roku 2017 uváděn na absolventských vysvědčeních od základních škol přes střední po vyšší odborné školy.

Více informací o EQF naleznete na: www.eqf.cz. Více informací o ISCED 2011 naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011

K určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.