Dodatek k diplomu

 • dokument, který je vydáván spolu s vysokoškolským diplomem nebo diplomem z vyšší odborné školy
 • je vydáván bezplatně v českém a cizím jazyce, zpravidla v angličtině

Výhody dodatku k diplomu

 • Dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání.
 • Dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí.
 • Zaměstnavatelé z dodatku snadno zjistí, jaké předměty jste během studia absolvovali, s jakým prospěchem, jaké bylo téma vaší absolventské nebo diplomové práce.

Jak získáte dodatek k diplomu?

Vysoké školy

Od roku 2006 vydávají české vysoké školy dodatek k diplomu všem svým absolventům spolu s vysokoškolským diplomem na základě novely zákona o vysokých školách č. 552/2005 Sb.

Vyšší odborné školy

Dodatek svým absolventům společně s absolventským diplomem vydává více než 85 % vyšších odborných škol, přestože ze zákona tuto povinnost nemají. VOŠ mohou pro vydávání dodatku využít program Bakaláři nebo formuláře, které připravilo Národní centrum Europass, včetně doporučení a pokynů pro zpracování. Metodický postup pro tisk formulářů Europass v programu Bakaláři najdete zde.

Co znamenají údaje ISCED 2011 a EQF na dodatku?

 • Dodatek obsahuje informaci o dosaženém stupni vzdělání, a to prostřednictvím stupnice EQF (Evropský rámec kvalifikací) a mezinárodní klasifikace ISCED.
 • Jak ISCED, tak EQF třídí úrovně vzdělání a kvalifikací v mezinárodním měřítku. ISCED se orientuje spíše na délku studia, EQF na jeho výsledky.
 • Údaj o úrovni EQF bude od roku 2017 uváděn na absolventských vysvědčeních od základních škol přes střední po vyšší odborné školy.

Více informací o EQF naleznete na: www.eqf.cz. Více informací o ISCED 2011 naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011

K určení evropské úrovně kvalifikace slouží převodník EQF a ISCED.

Příklady vyplněných dodatků

  Formuláře ke stažení (pro VOŠ)

  Doporučení a pokyny pro zpracování dodatku k diplomu pro VOŠ