Dodatek k diplomu

  • je doklad připojený k vysokoškolskému diplomu nebo k diplomu z VOŠ
  • je vydáván v českém a cizím jazyce podle výběru držitele osvědčení (angličtině nebo němčině)
  • je zdarma

K čemu využijete dodatek k diplomu?
Dodatek k diplomu usnadňuje pochopení obsahu dosaženého vzdělání a jeho uznání doma i v zahraničí. Využijí jej zejména uchazeči o brigádu, stáž nebo práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích i u nás z dodatků snadno zjistí, jaké předměty uchazeč během studia absolvoval, s jakým prospěchem, jaké bylo téma jeho absolventské nebo diplomové práce atd.

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné školy vydávají Europass-dodatek k diplomu (EDD) svým absolventům dobrovolně v několika jazykových mutacích. Národní centrum Europass ČR bezplatně poskytne formulář v následujících jazykových verzích: češtině, angličtině, němčině a francouzštině a k tomu doporučení a pokyny pro zpracování EDD.

Od května 2014 umožňuje program Bakaláři automatický tisk Europass – dodatku k diplomu v českém a dalších dvou cizích jazycích, anglickém a německém jazyce. K dispozici je metodický návod, kde naleznete postup i kontakty na odborníky, se kterými můžete řešit případné drobné nejasnosti. Pokud nemáte instalovaný program Bakaláři, můžete využít našich formulářů a vyplnit Europass – dodatek k diplomu ručně. Metodický návrh pro tisk formulářů Europass v programu Bakaláři najdete zde.

Formuláře ke stažení (pro VOŠ):

Doporučení a pokyny pro zpracování Europass-dodatku k diplomu pro VOŠ

Ukázka vyplněného Europass-dodatku k diplomu (VOŠ):

Vysoké školy

Dodatek k diplomu vydávají vysoké školy od roku 2006 podle Novely zákona č. 552/2005 absolventům v češtině a angličtině společně s diplomem.

Ukázky vyplněného Europass-dodatku k diplomu (VŠ):

Víte, že... Víte, že…
…od konce roku 2012 může být v dodatcích k diplomu uvedena úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF)! Více se dozvíte na www.eqf.cz.