16.06.2014Dobrovolníci: Víte, co se učíte?

Dobrovolnictví obvykle lidé charakterizují jako pomoc druhým, kterým věnují zdarma jednorázově či pravidelně svůj čas. Dobrovolník pomáhá jiným lidem či komunitě, která pomoc potřebuje; věnuje svůj čas a energii tomu, aby se někomu dařilo lépe. Tato představa je v pořádku, nicméně málokdo si také uvědomuje, že dobrovolnická činnost ovlivňuje právě i dobrovolníka samotného. Formuje jeho znalosti, dovednosti a postoje, čímž mu umožňuje získat důležité zkušenosti, které posléze může uplatnit při vstupu na trh práce nebo ve škole.

Jste-li dobrovolník, je pochopitelně důležité uvědomit si, jaké zkušenosti jste získali. Zformulováním toho, co znáte či umíte, se budete moci lépe prezentovat např. potenciálnímu zaměstnavateli. A toho zajímá především to, co umíte, méně už, jakou školu jste vystudovali. Náš Europass životopis vás k tomuto vede – kromě vyplnění pracovních zkušeností a škol vám online nástroj napoví, že máte zformulovat a prezentovat i své osobní dovednosti. Úroveň jazykových dovedností, organizační a komunikační dovednosti, práce s digitálními technologiemi – to všechno do Europass životopisu patří.

V dobrovolnické praxi se setkáte většinou s tím, že se učíte náhodně, mimoděk, necíleně. Je poté na vás samotných, abyste si našli čas, připomněli si, co všechno jste v rámci dobrovolnické činnosti dělali a co jste se u toho naučili. Navést vás může kromě Europassu např. Osobní kompetenční portfolio, které bylo vytvořeno v rámci projektu Klíče pro život (http://www.nidm.cz/okp). Toto portfolio je podrobnější než Europass životopis a také se k němu můžete vracet, postupně informace doplňovat, upravovat. A až to bude potřeba, právě Osobní kompetenční portfolio můžete přiložit k životopisu, žádáte-li o práci či brigádu.

Projekty pro dobrovolníky

Existují ale také dobrovolnické projekty, které jsou primárně zaměřeny na učení účastníků. Učení je v těchto projektech dosahováno pomocí zábavných vzdělávacích aktivit, díky kterým jsou účastníci vedeni k tomu, aby si uvědomovali svůj učební proces. Toto cílené (tzv. neformální) učení je rozvíjeno např. v projektech evropského programu Erasmus+: Mládež v akci (http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/), díky kterému mohou mladí lidé organizovat a účastnit se různých typů projektů – např. týdenního mezinárodního setkání (tzv. výměny mládeže) či Evropské dobrovolné služby (2 – 12 měsíců trvajícího dobrovolnictví v zahraničí). Nástrojem pro reflexi získaných znalostí a dovedností a zároveň jakýmsi potvrzením o účasti je tzv. Youthpass – Pas mládeže (www.youthpass.eu), který také můžete přikládat k životopisu. Slouží ale především k tomu, abyste si sami ujasnili a zformulovali do vět, co umíte – bude pro vás pak jednodušší o svých dovednostech přesvědčit ostatní.

Nastává léto, během něhož má tradičně dobrovolnictví pré. Proto neváhejte, pobavte se, pomozte jiným a zapracujte zároveň na svých znalostech a dovednostech! Informace hledejte v informační síti Eurodesk (www.eurodesk.cz), v NICM (www.nicm.cz) a v jednotlivých ICM v různých městech (jejich seznam najdete na http://www.icm.cz/certifikovana-icm-v-cr).

Lenka Polcerová