10.06.2019Do dodatku k diplomu pro VOŠ lze nově uvést praxi absolventa

Na základě poptávky vyšších odborných škol přibyla na Europass – dodatku k diplomu pro vyšší odborné školy nová kolonka, kde je zaznamenána praxe absolventa. Pro absolventy vyšších odborných škol, které jsou zaměřené právě na praktickou přípravu studentů pro výkon profese, může být tento záznam důležitý pro jejich vstup na trh práce.

Dodatek k diplomu je doklad, který obsahuje podrobné informace o získané kvalifikaci a obsahu dosaženého vzdělání studenta. Záznam praxe najdeme v části 4. Informace o obsahu a dosažených výsledcích a je zde konkrétně uvedeno, kde praxe proběhla, v jaké délce a případně jakou činnost při ní student vykonával.

Příklad vyplněné části se záznamem praxe absolventa

Příklad vyplněné části se záznamem praxe absolventa

Graf: Vydané Europass – dodatky k diplomu VOŠ v roce 2018 dle sekcí

Dodatek k diplomu svým absolventům společně s absolventským diplomem vydává více než 85 % vyšších odborných škol, přestože ze zákona tuto povinnost nemají. V roce 2018 ho obdrželo 3842 absolventů. Nejvíce dodatků k diplomu obdrželi v roce 2018 absolventi zdravotnických oborů VOŠ (39 %), dále humanitních (30 %) a ekonomických oborů (20 %).

Graf: Europass – dodatky k diplomu vydané VOŠ v roce 2018 dle sekcí

Vyšší odborné školy mohou pro vydávání aktualizovaného dodatku využít například program Bakaláři nebo formulář, které připravilo Národní centrum Europass, včetně doporučení a pokynů pro zpracování.

Příklady vyplněných dodatků

Formuláře ke stažení (pro VOŠ)

Další informace o dodatku k diplomu