20.12.2013Do databáze k vydávání dodatků k osvědčení se přihlásilo již téměř 600 škol, školy se mohou přihlašovat i dále

K 20. březnu 2014 se do databáze k vydávání dodatků k osvědčení přihlásilo 597 škol, které si objednaly dodatky k osvědčení pro svých téměř 62 tisíc absolventů škol. Databáze zůstane školám otevřená až do konce školního roku, ale od 19. 3. 2014 už nebude možné objednat si vytištěný hlavičkový papír od NC Europass. Hlavičkový papír je však k dispozici v databázi a školy, které vyplní objednávkový formulář, si ho mohou stáhnout a zajistit vlastní tisk. Zároveň chceme školy informovat o tom, že nemůžeme garantovat včasnou přípravu dodatků k oborům, které dosud nebyly zpracovány a o které si školy do 19. 3. 2014 nezažádaly.

Letos poprvé jsme dali školám možnost volby, zda si objednají vytištěné hlavičkové papíry pro tisk dodatků od nás, nebo zda si je vytisknou sami. Většina škol zvolila první nabízenou variantu (462 škol si objednalo hotové hlavičkové papíry), 135 škol si zajistí tisk podle vlastních možností.

Dodatky budeme do databáze nahrávat v druhé půlce dubna, kdy také budeme inormovat zaregistrované školy o  vyzvedávání hlavičkových papírů, tisku a stahování dodatků atd.

Děkujeme všem registrovaným školám za to, že vydávají svým žákům Europass-dodatek k osvědčení. Školy, které si o dodatky ještě chtějí zažádat, se mohou přihlásit zde.